ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ စူဖန္ဘူရီခရိုင္၊ အူေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါင္မကလူယာေက်းရြာအုပ္စု၊ အိမ္အမွတ္ ၁၄၆ ျဖစ္တဲ့ကုန္စံုဆိုင္တစ္ခုကိုေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာက မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းအေထာက္မွမရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ မေအး (အမည္လႊဲ) ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆိုင္ပိုင္ ရွင္ျဖစ္သူအလုပ္ရွင္ႏွင့္အိမ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ၎၏ညီေလးကို ရဲမ်ားကဖမ္းဆီးၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒ နဲ႔တကြ ႏုိင္ငံျခားလုပ္သားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒပါျပစ္မႈမ်ားနဲ႔အညီတရားစြဲထားပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးကို လူကုန္ကူးမႈေျမာက္,မေျမာက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိ္ၿပီး အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပး လ်က္ရွိပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အမႈမွန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ လူသက္ေသမ်ားကိုစစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကိုစုစည္းကာ “လူကုန္ကူးမႈ” ႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းရွိ,မရွိဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Matichon