ထိုင္းစစ္သားနဲ႔နယ္ျခားေစာင့္တပ္သားမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စေဒါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကားလမ္းနံေဘးေတာစပ္တစ္ေနရာကို၀င္ေရာက္စီးနင္းရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၈ ဦးဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္

ယင္းတို႔ကိုစစ္ေဆးရာပန္းေရာင္ရွိႏုိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားနဲ႔တကြ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္စာရြက္      (Border Pass) တို႕ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး အဆိုပါစာရြက္တြင္ထုိင္းႏိုင္ငံကိုဇြန္လ ၂ ရက္တြင္၀င္ေရာက္ခဲ့ ျခင္းနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ထိသာေနထိုင္ခြင့္ရွိတာကိုေတြ႔ရပါတယ္   

အဆိုပါလုပ္သားေတြကိုလူကုန္ကူးပြဲစားမ်ားကထိုင္းႏိုင္ငံထဲကိုနယ္စပ္မွတရား၀င္ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ စြန္းခလားခရိုင္ စေဒါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေခတၱခိုေအာင္း ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြကခန္႔မွန္းထားပါတယ္

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 77khaoded