ထိုင္းဒႆမရာမမင္းဆက္ ၀ဇီရ ေလာင္ကြန္း၏ရာဇဘိသိက္နန္းတက္ပြဲေတာ္ကိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေန ျဖင့္ထိုင္းအစိုးရမွၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္ႏွင့္ခရိုင္အားလံုးတြင္ ေမလ ၂၂ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိ ၇ ရက္ၾကာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားက်င္းပမည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္တစ္ၿပိဳင္တည္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္အေနျဖင့္ စနာမ္းမလြန္း (ျပည္သူ႔ရင္ျပင္)တြင္ ဗဟိုမ႑အျဖစ္က်င္းပမည္ျဖစ္သလို ညေန ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္မွ ည ၉ နာရီခြဲအခ်ိန္ထိ ၇ ရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပသြားမည္  စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္သဘင္မ်ားမွာထိုင္းရာမဇာတ္(Khon)၊တီး၀ုိင္း ႏွင့္ႏိုင္ငံ ေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သရုပ္ထားသည့္ေတးသရုပ္ေဖာ္ျပဇာတ္မ်ားျဖစ္သည္။

လက္မ လြတ္သင့္ သည့္ အစီအစဥ္မွာေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ႏိုင္ငံတကာသဘင္အႏုပညာပြဲေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွသဘင္အဖြဲ႔မ်ားလာေရာက္ေဖ်ာ္ ေျဖမည္။

တရားရံုးခ်ဳပ္အေဆာက္အအံုဘက္ႏွင့္ဓမၼသတ္တကၠသိုလ္ဘက္တြင္လည္းမ႑ပ္ခြဲ ၂ ခုစီစဥ္က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး ညေန ၅ နာရီခြဲမွ ည ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္ထိ ထိုင္းရိုးရာသဘင္အႏုပညာေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္  နယ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွစၿပီး ခရိုင္အသီးသီးတြင္ ေဒသခံ ရိုးရာအႏုပညာမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည္  ပြဲေတာ္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဴလိုသူမ်ားသည္အ၀ါ ေရာင္အက်ႌျဖင့္ယဥ္ေက်းစြာ၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သလို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ဒူးေခါင္းေအာက္ရွည္ သည့္စကတ္မ်ားကိုသာ၀တ္ဆင္ႏုိင္မည္။

ပြဲေတာ္အတြင္းသို႔၀င္ေပါက္ ၂ ေနရာဖြင့္ေပးထားၿပီးျပည္သူ႔ရင္ျပင္၏ေျမာက္ဘက္ရွိတရားရံုးခ်ဳပ္အ ေဆာက္အအံုဘက္၀င္ေပါက္ႏွင့္ဓမၼသတ္တကၠသိုလ္ဘက္၀င္ေပါင္မ်ားမွ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္ ပြဲေတာ္ အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဴမည့္ျပည္သူမ်ားသည္သံသတၱဳႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားစစ္ေဆးသည့္ဂိတ္ေပါက္ႏွစ္ခုကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးလွ်င္လက္ေကာက္၀တ္တြင္အမွတ္အသားရိုက္ႏွိပ္ျခင္းခံယူၿပီး ပါက  တာ၀န္ရွိသူမွေနရာခ်ေပးမည္။

ထို႔အျပင္ ပြဲေတာ္က်င္းပလွ်က္ရွိ္သည့္ ၇ ရက္တာလံုးတြင္ ည ၇ နာရီအခ်ိန္မွစၿပီးျပည္သူ႔ရင္ျပင္ ၌မီးသီးေပါင္းေသာင္းခ်ီျဖင့္တန္ဆာဆင္ထားသည့္သစ္ပင္ႏွင့္ပန္းဥယ်ာဥ္ကိုပါျပသမည္  ည ၉ နာရီခြဲမွ ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ မီတာ ၄၀ အျမင့္ရွိေရပန္းကိုလည္းေရာင္စံုမီးမ်ားႏွင့္အတူ နန္းေတာ္၏ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းပံုစံျဖင့္ခင္းက်င္းျပသမည္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : www.prachachat.net, travel.mthai.com