အလုပ္သမားဝန္ျကီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားျဖစ္ျကသည့္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ 
လာမည့္ 4 ပုိင္းနွစ္သစ္ခါေတာ္ျဖစ္သည့္ အတာသျကၤန္အတြင္း သက္ျကီးမိဘမ်ားအား ျပန္လည္
ဦးတိုက္လိုသည့္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို Re- Entry (အိမ္ျပန္တံုး) ထုစရာမလိုဘဲ ဧျပီလ ၅-၃၀
ရက္ဝန္းက်င္အတြင္းေမြးရပ္ေျမသို႔ေခ်ာေမြ႕စြာျပန္ႏိုင္ရန္ ထုိင္း လ၀က မွသက္ညႇာေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္ 
ၿပီးသည္ေနာက္ ထိုင္းအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ကိုလည္း အိမ္ျပန္သည့္အလုပ္သမားမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး 
တင္းႀကပ္မႈမ်ားမလုပ္ပါရန္ သတိေပးထား သည္ဟုလည္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက သၾကန္အတြင္းအိမ္ျပန္ခြင့္ဗီဇာ ဖရီး ထုေပးခဲ့သည့္အေပၚ ေရႊျမန္မာမ်ားအေနႏွင့္ နည္းစနစ္မွန္မွန္ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္၀င္ေရာင္လာခဲ့သည့္အခါ သက္မွတ္ရက္ ၂၅ ရက္အထက္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခဲ့ၾကရသည့္ ေရႊျမန္မာမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့ပါသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ေတြက ဒဏ္ေငြေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ေပၚ ျပန္လည္ရွင္းျပပါမည္”
Re-Entry – ဆိုသည္မွာ ပံုမွန္အိပ္ျပန္လ်င္ထုေနၾကရသည့္တံုးျဖစ္သည္ (ပိုက္ဆံေပးရသည္ – မိမိ ဗီဇာမကုန္မျခင္းေမြးရပ္ေျမတြင္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္၅-၃၀ ရက္ေန႔အတြင္း ေခတၱအိမ္ျပန္ခြင့္ဖရီးတံုး ကေတာ့ နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ထုရသည့္တံုးျဖစ္ၿပီး (ပိုက္ဆံမကုန္ပါ သတ္မွတ္ရက္ ၅-၃၀ ရက္အတြင္းထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာရမည္)

ေခတၱအိမ္ျပန္ခြင့္ဖရီးတံုး
ေခတၱအိမ္ျပန္ခြင့္ဖရီးတံုး ကေတာ့ ထုိင္းအစိုးရမွ ႏွစ္သစ္ကူးကာလမ်ားတြင္ ဖြင့္ေပးေလ့ရွိ္ေသာ တံုးျဖစ္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အတာသၾကၤန္ အတြင္း ဧၿပီ ၅-၃၀ ရက္အတြင္းဖြင့္ေပးေလ့ရွိသည္ တံုးထုခ တျပားတခ်ပ္မွေပးစရာမလိုပါ သို႔ေပမယ့္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္အတြင္းထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀န္ေရာက္လာရမည္ ဥပမာ – ဧၿပီ ၅- ၃၀ ရက္ေန႕အထိ ဆိုလ်င္ ၃၀ ရက္ေန႕ေက်ာ္သြားမွထိုင္း ႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာလွ်င္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္။

Re-Entry အိမ္ျပန္ခြင့္တံုးၾကီး
Re-Entry ကေတာ့ အခ်ိန္မေရြး ေမြးရပ္ေျမသို႕ျပန္မည္ဆိုလ်င္ ထုရေသာတံုးျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာရမည့္ေန႕ မသတ္မွတ္ထားပါ ဗီဇာသက္တမ္းမကုန္ဆံုးသ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လာခြင့္ရွိသည္ ဥပမာ – ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ေမြးရပ္ေျမျပန္ေသာေၾကာင့္ Re-Entry တံုးထုသြားသည္ မိမိ၏ ဗီဇာက ၂၀၂၀ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕မွ ကုန္မည္ဆိုလ်င္ ၂၀၂၀ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မေရာက္မျခင္း ထုိင္းႏိုင္ငံသို႕ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။

“သတိေပးခ်က္”
အတာသၾကၤန္အတြင္း ေမြးရပ္ေျမသို႔ျပန္လည္ အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ဆင္ႏြဲမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္ ေလာက္ၾကာၾကာ ေမြးရပ္ေျမတြင္ေနမလဲဆိုတာကို ေသခ်ာစဥ္းစားပါ ဧၿပီ ၅-၃၀ ရက္ေန႔ မေက်ာ္ပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည္ဆိုလ်င္ “ေခတၱအိမ္ျပန္ခြင့္ဖရီးတံုး” ထုပါ ပိုက္ဆံေပးစရာ မလိုပါဘူး
အတာသၾကၤန္အတြင္းေမြးရပ္ေျမသို႔ျပန္ၿပီး ေမြးရပ္ေျမတြင္ၾကာၾကာေနမည္ဆုိလ်င္ “Re-Entry အိမ္ျပန္ခြင့္တံုးၾကီး” ထုသြားပါ ပိုက္ဆံကုန္ပါသည္

ျခြင္းခ်က္

ဧၿပီ ၅-၃၀ အတြင္း “ေခတၱအိမ္ျပန္ခြင့္ဖရီးတံုး” ထုသြားလ်င္ “Re-Entry အိမ္ျပန္ခြင့္တံုးၾကီး”ထုသြားစရာ မလိုပါ 
“Re-Entry အိမ္ျပန္ခြင့္တံုးၾကီး” ထုသြားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း “ေခတၱအိမ္ျပန္ခြင့္ဖရီးတံုး” ထုသြားစရာမလိုပါအားလံုးအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္အား ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏြဲႏိုင္ပါေစ Win Htet Aung ၂၁.၂.၂၀၁၉

ကိုးကား :: Ministry of Labour, Kingdom of Thailand