စက္ရုံအလုပ္ရုံ
– Thaveevong Industry
– Inteqc Group International Section
– P.Y.Food
– Southeast Asian Packaging and Canning
– 2S Metal
– Phattana Frozen Seafood
– Royal Foods
– Thai Industries Development
– KJS&T
– Thai Agri Foods
– TFMs – Pakfood (Samut Sakorn)
– Pakfood (Yannawa)
– Regal Jewelry Manufacture
– Riceland International – B.K.Y. (Tha Sai)
– B.K.Y. (Rama 2)
– Groupnet Medicin
– GFPT – Tarathip Kathumban
– AJE Thai – Thai Union Manufactoring
– Asian Alliance International
– Thai Union Frozen Products
– Intersia – DFT (Thailand)
– Okeanos Food
– T.K. Garment Maesot
– Topform Brassiere Maesot
– Thai-Meko (Bangkok)
– Thai Preserved Food Factory

ေဆးရုံ
– Mahachai Hospital 3
– ေဒါက္တာေအ (စ္)
– Praram2 Hospital
– Vibhavadi Hospital
– Petcharavej Hospital (Bangkok)
– Pornkasem Hospital

အစုိးရဌာနရုံး
– Aung Lin (Petchburi)
– Mae Sot Custom Department (Tak)
– Tak immigration
– Tak Provincial Employment Office
– Tak Post-Arrival and Reintegration Center for Migrant Workers

ကုန္တုိက္
– Banphaeo Tang Charoen
– Siam Paragon
– The Emporium
– MBK Center
– The Platinum Fashion Mall

စားေသာက္ဆုိင္
– Mum Aroi Restaurant
– Mandalay Food House
– ဘိုးေဘး ဆန္ျပဳတ္ဆိုင္

ဘဏ္ခြဲမ်ား
– Krungsri Bank PTT Fuel Station (Ekkachai)
– Krungsri Bank (Rachbanjob Road ဘဏ္ခြဲ)
– Krungsri Bank (Pho Chae ဘဏ္ခြဲ)
– Krungthai Bank (Pantainorasingh ဘဏ္ခြဲ)
– Krungthai Bank (Big C Mahachai ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Ekkachai ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Assumption Rama 2 ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Mahachai ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Lotus Mahachai 2 ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Samutsakhon ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Sukonthawit Road ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Ekkachai 2 ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Lotus Mahachai ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Setthakit Road ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Big C Mahachai ဘဏ္ခြဲ)
– Bangkok Bank (Thachalom ဘဏ္ခြဲ)


ကိုယ္က်ိဳးမရွာေသာအဖြဲ႕အစည္း
– Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN)
– Thai Allied Committee with Desegregated Burma Foundation (TACDB)

ကိုယ္စားလွယ္
– က်က္တု
– က်က္ဖိင္
– က်က္ေပါက္

သတင္းစာဂ်ာနယ္လက္ခံရယူရန္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ေနရာ 088-585-0240 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိဒီေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္
https://www.myanmarlivenews.com/
https://www.facebook.com/myanmarlivenews
https://twitter.com/myanmarlivenews
https://www.instagram.com/myanmarlivenews
https://www.youtube.com/MyanmarLive

“Myanmar Live ထိုင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိပ္တန္းျမန္မာသတင္းဌာန”