၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ (ယေန႔) အတြင္းမွာပဲျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္သူဦးေရ ၂၅၇ ေက်ာ္ေတြ႕ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအား အခ်ိန္မီတားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူမ်ားကို ျပည္တြင္းခရီးသြားလာျခင္းကို မျပဳၾကရန္ အကယ္၍သြား လာျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ဆိုင္ရာအမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကိုတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္ခံ ထားရသူဦးေရစုစုေပါင္း ၂၂၆၅ ဦးထိရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူ ၁၄ ဦးရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ကိုဗစ္-၁၉ ဒုတိယ လိႈင္းေရာဂါကူးစက္ႏႈန္းဟာ အရင္ကထက္ ၄ ဆ တိုးခဲ့ တာပါ။ ရခိုင္ျပည္ကစတင္ပ်ံ႕ပြားခဲ့တဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ မႈဟာ ေက်ာင္းေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတြကို ေလာ့ခ္ေဒါင္းခ်ရတဲ့အထိ အေျခအေန ဆိုးရြားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္မွာေတာ့ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားႏႈန္းကို ဟန္႔တားရန္အတြက္ Mask မ်ားတပ္ဆင္ၾကရန္ တင္းၾကပ္ထားၿပီး အခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္ေတြ ကိုေတာ့ ေလာ့ခ္ေဒါင္းခ်လိုက္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : MGR Online, WorkPoint TODAY