ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို တရားမဝင္တင္ေဆာင္လာေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ အာဏာပိုင္မ်ားကိုေတြရွိၿပီးေနာက္ အထိန္တလန္႔ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးရာ တာ့ခ္ခရိုင္ လ.ဝ.က.ရဲကားကို အျပင္းဝင္တိုက္မိၿပီး တစ္စင္းတိမ္းေမွာက္ကာ တစ္စင္းအဖမ္းခံရၿပီး လူ ၂ ဦးဒဏ္ရာျပင္ထန္သည္ဟု သိရသည္။

တာ့ခ္ခရိုင္ မယ္ရမတ္ေက်းရြာအုပ္စု ေသာင္းရင္းျမစ္နယ္စပ္မွ တရားမဝင္ခိုးဝင္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္  ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္ မယ္ရမတ္ေက်းရြာအုပ္စု မူ-၂ ရွိ ဘန္႔တြန္႔ဖူး-ဘန္႔နမ္းဒစ္လမ္းတြင္ ပုန္းခိုၿပီးေစာင့္ဆိုင္းဖမ္းဆီးရာတြင္ လိုင္စင္နံပါတ္ บน 760 ရွိ အီဆူဇူး ဒီမက္ အနက္ေရာင္ကားတစ္စင္းသည္ ေသာင္းရင္းျမစ္နယ္စပ္ရွိ နမ္းဒစ္ေဘာ္ဝမ္းေက်းရြာသို႔ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္သြားၿပီးေနာက္ ၁ နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ပစ္ကပ္ကား၂ စင္းျပန္ထြက္လာရာ တာဝန္ရွိသူမွ ထြက္တားသည့္အတြက္ လိုင္စင္နံပါတ္မသိရသည့္တစ္စင္းက အျပင္းေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသြားၿပီး က်န္တစ္စင္းမွာ လမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားသည့္ လူဝင္မႈရဲစခန္းမွဴး၏ကားျဖစ္ေသာ လိုင္စင္နံပါတ္ กฉ 2642 ရွိ အနက္ေရာင္ တိုယိုတာ ဟိုင္းလတ္ကိုအရိုန္ျဖင့္ဝင္တိုက္မိရာက အလြန္ပ်က္စီးသြားၿပီး စခန္းမွဴးမွာ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရရွိသည္ဟု သိရိသည္။

ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ေသာင္းရင္းျမစ္နယ္စပ္ရွိ နမ္းဒစ္ေဘာ္ဝမ္းေက်းရြာမွ တင္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး မယ္ရမတ္ၿမိဳ႕နယ္ စမ္းမူေက်းရြာအုပ္စု မူ(၄) သို႔သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ ေနာက္ထပ္ကားတစ္စင္းမွ ႏို္္င္ငံအတြင္းပိုင္းသို႔ထပ္မံပို႔ေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။ လုပ္သားမ်ားထံမွ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၁၂၀၀၀ မွ၁၃၅၀ဝ အထိေကာက္ခံသည္ဟု ထြက္ဆိုသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လုပ္သား ၁၃ ဦးကို ႏိုင္ငံခိုးဝင္မႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါအက္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ တာ့ခ္ခရိုင္၏ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ပါအမိန္႔ေၾကညာခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ စသည့္ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ အေရးယူးထားသည္ဟု သိရၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု သိရသည္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Thairath Online