ထိုင္းေရာက္ျမန္မာေတြ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵထည့္သြင္းႏိုင္ေနရာကို စမြတ္ဆာခြန္ခရိုင္က သာမာန္ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးရံုး (TDCC) တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိ။

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံရံုးမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ စမြန္ဆာခြန္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးတို႔ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ႀကိဳတင္မဲဆႏၵေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵထည့္သြင္းရန္ေနရာကိုေတာ့ သာမာန္ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံုး(TDCC) တြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္အလားအလာရွိေၾကာင္း Sakhon online သတင္းမွေရးသားေဖၚျပခ်က္အရသိရသည္။

လက္ရွိစာရင္းအရ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵေပးရန္ေဖာင္တင္ထားသည့္ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလူဦးေရစာရင္းမွာ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားတြင္မဲေပးရန္လိုအပ္သည့္ အေရအခ်င္းမ်ားရွိမမရွိကို ျမန္မာႏိုင္ငံေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျပန္လည္သံုးသပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵေမးမည့္ေန႔ကို ၂၀၂၀ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔ၾကား သတ္မွတ္ေပးထားတာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လူဦးေရအေျမာက္အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ စမြတ္ဆာခြန္ခရိုင္၊ ထာ့က်င္ၿမိဳ႕နယ္ ထေလထိုင္းေစ်းနားက သာမာန္ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံုး(TDCC) တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သြားရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ျပည္လံုးကြ်တ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ရွိသူလူဦးေရ ျပည္တြင္း ၃၇ သန္းႏွင့္ ျပည္ပ ၄ သန္းဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာသာျပန္ – ဝင္းထက္

ကိုးကား : Sakhon online, Manager Online