ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုန္စည္ေတြ ေရာင္းအားနဲ႔ဝယ္အား မမွ်တတာေၾကာင့္ ေရာင္းကုန္ေတြ ေစ်းတက္ၿပီး  ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေနပါတယ္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈရဲ႕ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ေရာင္းအားနဲ႔ ဝယ္အားမမွ် တာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ေရနံေစ်းတက္တာ၊ ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မ်ားလာတာစတဲ့ အေၾကာင္းေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ကုန္စည္ေတြကို အရင္ကထက္ ေစ်းအဆမတန္ေပးၿပီး ဝယ္ျခမ္းရတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေငြေၾကးသံုး ဆြဲမႈအခြင့္ အေရးေတြဆံုးရံႈး ရေစပါတယ္။ အကယ္၍ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဆိုးရြားတဲ့ အေျခအေနနဲ႔မ်ိဳးနဲ႔ရင္ဆိုင္ လာရတဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေငြကိုစုေဆာင္းတာထက္ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းဖို႔ အားသန္လာၾကတာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ပစၥည္းရွားပါးမႈစတဲ့ ျပႆနာေတြကို စတင္ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါတယ္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈရဲ႕အားသာခ်က္ကေတာ့ ဘဏ္မွာအပ္ႏွံထားတဲ့ေငြပမာဏဟာ တန္ဖိုးက်ဆင္သြားတာေၾကာင့္  လူေတြဟာေငြကိုအရင္ကထက္ပိုၿပီး ထုတ္သံုးလာတတ္ၾကပါတယ္။ ေႂကြးၿမီရွိတဲ့သူေတြအဖို႕လည္း ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္း သြားတဲ့အတြက္ ေႂကြးၿမီမ်ားရဲ႕တန္ဖိုးဟာ ထက္ဝက္ေလ်ာ့ဆင္းသြားၿပီး အရင္ကလိုတန္ဖိုးႀကီးစြာနဲ႔ဆပ္ဖို႔မလို ေတာ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မားေနတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္နဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္လာႏိုင္မလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လို႔မရေသးပါဘူး ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရလည္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးက႑မွာတိုးတတ္လာဖို႔အလားအလာမ်ားတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းလို႔ ရပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : PostToDay, MGROnline