ကိုဗစ္ ၁၉ ေၾကာင့္ မဲ့ေဆာက္ၿမိဳ႕က စက္ရံုအခ်ိဳ႕ယာယီရပ္စဲခဲ့ရတဲ့ေနာက္ပိုင္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာလုပ္သား ၄၀၀ ေက်ာ္ဟာ နယ္စပ္ဂိတ္ေတြျပန္လည္ဖြင့္ေပးၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ လုပ္သားေတြကို အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္ရွာေဖြေရးဌာနမွ တာ့ခ္ခရိုင္အလုပ္ရွာေဖြေရးဌန ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို လုပ္သားျပႆနာေျဖရွင္း ေပးရန္ေစလႊတ္ ေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ၂ လၾကာ အလုပ္ရံုေတြပိတ္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၾကရတဲ့ မဲ့ေဆာက္ၿမိဳ႕ကျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၄၀၀ ေက်ာ္ဟာ တာ့ခ္ခရိုင္ မဲ့ေဆာက္ၿမိဳ႕က ေကာ္တီနာ အီကို ကုမၸဏီ ေရွ႕မွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္မႈေျဖေလ်ာ့လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပန္သြားတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တာဝန္ရွိသူေတြကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေျဖရွင္းရန္ ေစလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားရဲ႕အသံကိုနားေထာင္ၿပီး ေျဖရွင္းသြားေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး အမွတ္ ၁-၁၀ Facebook ေပ့ခ်္ေတြမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာ ရတဲ့အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အသံကိုနားေထာင္ၿပီး လုပ္သားျပႆနာေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ Inbox ထားရွိေပးထားတယ္ လို႔သိရပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ ေဟာ့လိုင္းဖုန္း ၁၅၀၆ ကိုဖုန္းဆက္ၿပီး ၂ ကိုခ်ိန္ဆက္ကာ အလုပ္သမားအေရးနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Foreign Workers Administration Office, Northern News Thailand