တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ၿငိမ္သက္ေနလိမ့္မယ္။ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြမညီမွ်တာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားရဲ႕အခ်စ္ေရးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးမယ္ လူလြတ္မ်ား ဆက္လက္အထီးက်န္ရဦးမယ္။

ယၾတာ

အလႈခံပံုးမ်ားတြင္ေငြသားလႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

ခဲေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၄၊ ၆၊ ၇

တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဖိအားအရမ္းေပးတဲ့အလုပ္ကို တာဝန္ယူထားရတာေၾကာင့္ စိတ္မြမ္းၾကပ္ရမယ္။ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးထြက္ရႏိုင္တယ္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲအနည္းငယ္ျဖင့္ရင္ဆိုင္ရမယ္။ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးသာယာ ေျဖာင့္ျဖဴးမယ္။ လူလြတ္မ်ား အိမ္ေထာင္ကြဲတစ္ေယာက္ႏွင့္ဖူးစာဆံုရမယ္။

ယၾတာ

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလင္းေရာင္ရရန္ လႈဒါန္းပါ  

အက်ိဳးေပးအေရာင္

လိေမၼာေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၁၊ ၂၊ ၉

အဂၤါသားသမီးမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို တာဝန္ယူရန္တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရမယ္ ေငြဝင္လမ္းရွိေနတယ္ဆုိေပမယ့္ ေငြကိုရသေလာက္ဆုေဆာင္းပါ၊ အေရးတစ္ႀကီးေငြသံုးရကိန္းရွိတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အလုပ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ လံုးပန္း ေနရတာေၾကာင့္ တစ္ဦးကိုယ္တစ္ဦး အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျဖစ္ေနမယ္ လူလြတ္မ်ားအထီးက်န္ရဦးမယ္။

ယၾတာ

ငွက္လႊတ္၊ ငွားလႊတ္ျခင္းျဖင့္ယၾတာေခ်ပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အျဖဴေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၂၊ ၅၊ ၇

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

လက္တစ္ေလာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအမွားအယြင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမယ္။ အႀကီးမားဆံုးအမွားတစ္ခုခုကိုလည္း က်ဴးလြန္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အလုပ္ကိုနေမာ္နမဲ့ဆန္ဆန္မလုပ္ပါနဲ႔ စာရင္းအင္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့အရာမ်ားကို မေပါ့ဆသင့္ပါ။ ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္တယ္ ေႂကြးၿမီမ်ားရွိလာႏိုင္တယ္။ လူလြတ္မ်ားမထင္မွတ္ဘဲခ်စ္သူရမယ္။

ယၾတာ

သံဃာေတာ္မ်ားကို သဃၤန္းလႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အျပာေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၁၊ ၃၊ ၄   

ရာဟုသားသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုးတက္မႈမ်ားနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရမယ္ ရာထူးတိုးကိန္းရွိတယ္။ အလုပ္ေျပာင္းရန္ေတြးေတာထားတဲ့ သူေတြအတြက္ ယခုအခ်ိန္မွာအလုပ္ေျပာင္းရန္အသင့္ေတာ္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္မယ္။ ဝါသနာႏွင့္ကိုက္ညီတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရမယ္။ ေငြဝင္လမ္းေျဖာင့္ျဖဴးေနတယ္ ဆုေဆာင္းပါ လူလြတ္မ်ားစည္းကမ္းအရမ္းႀကီးတဲ့သူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဖူးစာဆံုရႏိုင္တယ္။

ယၾတာ

သံဃာေတာ္မ်ားကို ထီး၊ ဖိနပ္ လႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္  

အနီေရာင္  

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၃၊ ၇ ၊၉  

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ရဲ႕သင့္အေပၚမနာလိုမႈတို႔ေၾကာင့္ အမွားအယြင္းမ်ားစြာနဲ႔ႀကံဳရလိမ့္မယ္။ ေငြေၾကးလိမ္ လည္ခံရႏိုင္တာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆိုင္းငံထားရင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အျဖစ္ေရးသာယာမယ္။ လူလြတ္မ်ားသံုးပြင့္ဆိုင္ျပႆမ်ားၾကား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရႏိုင္တယ္။

ယၾတာ

ပိုလုိသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားတြင္လႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

ပန္းေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၅၊ ၇၊ ၈

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေျဖာင့္ျဖဴးမယ္ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရႏိုင္တယ္။ သင္တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အလုပ္အကိုင္မ်ား အခက္အခဲအတားအဆီးမရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္။ ေငြေၾကးအရ အရင္းအႏွီးဆံုးသူမွ ေငြေၾကးလိမ္လည္ခံရႏိုင္တယ္။ ရင္းႏွီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ မိမိ၏လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ကို အတြင္းက်က်ေလ့လာပါ လူလြတ္မ်ား အထီးက်န္ရဦးမယ္။

ယၾတာ

ေဆးရံုမ်ားတြင္လုိအပ္သည့္ ေဆးကိရိယာမ်ားလႈဒါန္းပါ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္အလင္းေရာင္ ရႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားလႈပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္  

အစိမ္းေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၃၊ ၄၊ ၈  

စေနသားသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုးတတ္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရမယ္။ အႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုဆက္ဆံရႏိုင္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရင္ကထက္စာရင္အတြင္းက်က်သိထားဖို႔လိုလိမ့္မယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပမယ္ လူလြတ္မ်ားစည္းကမ္းအရမ္းႀကီးတဲ့သူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဖူးစာဆံုရႏိုင္တယ္။ ထင္ထားသလိုျဖစ္မလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေသာကအနည္းငယ္ေရာက္ရမယ္။

ယၾတာ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ေခါင္မိုးတစ္ခ်ပ္ႏိုင္ႏိုင္ႏွစ္ခ်က္

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အညိဳေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၄၊ ၅၊ ၉