၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆိတ္မႈေက်းရြာအုပ္စု ေဝွခါ ေက်းရြာအနီး ေက်ာက္မ်က္တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေမွာ္တြင္းေျမပ်ိဳမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၇၂ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူ ၅၄ ဦးရွိခဲ့ပါတယ္။

ေျမၿပိဳမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ဇူလိုင္ ၃ မွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း၊ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းသူႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းေဇာ္တို႔ကို အသီးသီး ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္

ဖားကန္႔ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း  ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္နယ္ေျမအတြက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူ တပ္မႈးတစ္ဦး ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးကို အေရးယူလိုက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ မွာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဖားကန္႔ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမိသားစုမ်ားအတြက္ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔က ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ေသဆံုးသြားသူတို႔၏က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး

လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားက ေငြက်ပ္ သိန္း ၆၀၀ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္း ၁၁၀၀ကို ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္ အလားတူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ေသဆုံးသြားသူတို႔အတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္တို႔ကို ေငြက်ပ္ ၃သိန္းစီႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀ စီေထာက္ပံ့ရန္လည္းရွိေၾကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဒါက္တာကိုကိုႏိုင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : FB LandLink, The Global New Light of Myanmar