၂၀၂၀ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္-ထြက္ သြားလာခြင့္မ်ားကိုေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ကစၿပီး ယေန႔ထိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကို ေခတၱရပ္နားထားခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေရာဂါ ကူးစက္သူဦးေရနည္းလာတာေၾကာင့္ ထုိင္းက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္အကိုင္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပည္တြင္းခရီးသြားက႑ေတြကိုပါ ဖြင့္လွစ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မံၿပီးထိုင္းအစိုးရမွ ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းေတြျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြခ်မွတ္ၿပီး လာေၾကာင္းလုိင္းေတြကိုဖြင့္လွစ္သြားမယ္ဆုိတာ စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁. ထုိင္းႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွသာလ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေလဆိပ္မ်ားသို႔ ျပည္တြင္း-ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားဆင္းသက္ႏိုင္မည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံႏုိင္သည့္ အဘက္ဘက္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္မ်ား

– အစိုးရဌာနအသီးသီးမွ အသံုးျပဳေနသည့္ေလယာဥ္

– အေရးေပၚဆင္းသက္လိုသည့္ေလယာဥ္

– ပ်ံသန္းေနစဥ္စက္ပစၥည္းႏွင့္နည္းပညာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ဆင္းသက္လိုသည့္ေလယာဥ္ (ခရီးသည္မ်ားကိုဆင္းခြင့္မျပဳ)

– ကိုဗစ္-၁၉ အေရးေပၚလူနာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး/ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီေပးသည့္ေလယာဥ္

– ႏိုင္ငံတြင္းပိတ္မိေနသည့္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံလာသည့္ေလယာဥ္

– သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္

၂. ထုိင္းႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွသာလ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေလဆိပ္မ်ားသို႔ ျပည္တြင္း-ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားဆင္းသက္ႏိုင္မည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံႏိုင္ေသာသူမ်ား

– ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား

– မျဖစ္မေနႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔သြားလာရမည့္သူမ်ား (အစိုးရမွဖိတ္ေခၚထားသည့္သူ/ေစလႊတ္ေသာသူမ်ား)

– ထိုင္းႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာသူ သို႔ေသာ္ထိုင္းႏိုင္ငံသား၏အိမ္ေထာင္ဖက္၊ မိခင္၊ သားသမီး

– ထိုင္းႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာသူ သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေနရာထိုင္ခင္းအတည္တစ္က်ရွိသူ ထိုင္းအစိုးရမွထုတ္ေပးထားသည့္ အေထာက္အထားကိုင္ေဆာင္ထားေသာသူ

– ထုိင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာသူ သုိ႔ေသာ္ ထိုင္းအစိုးရမွထုတ္ေပးထားသည့္အလုပ္ပါမစ္ကိုင္ေဆာင္ထား သည့္သူ

– ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔သူ (ကာလတို)

–  ပ်ံသန္းမည့္ေလေၾကာင္းအခ်ိန္အတိအက်ရွိသူ ေလယာဥ္မႈး/ေလယာဥ္မယ္မ်ား

– ထိုင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းစာသင္ၾကားေနသည့္သူ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥ ရပ္မ်ားျဖင့္ မျဖစ္မေနခရီးသြားရမည့္သူမ်ား

– ထုိင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းေဆးကုသရန္အတြက္ သြားလာရမည့္သူမ်ား (ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါမဟုတ္သည့္လူနာ)

– ၂ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအရာရွိမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ၂ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သူမ်ား

–  ထိုင္းႏိုင္ငံသာမဟုတ္သည့္ ၂ ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္မည့္သူမ်ား

ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး ေလေၾကာင္းျဖင့္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေန လိုက္နာရမွာျဖစ္ၿပီး ထိုင္းအစိုးရမွ ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ ကြာရန္တင္းစင္တာမ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္အျပည့္ေနေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Thairath