တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႀကီးအကဲမ်ားမွယံုၾကည္အားထားမႈရရွိလိမ့္မယ္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အလုပ္ကို ဆြဲဆြဲၿမဲၿမဲလုပ္ကိုင္ သြားပါကအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ႀကံဳႀကိဳက္ရမယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိမယ္ မိသားစုကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမယ္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမယ္။

ယၾတာ

ငွက္လႊတ္၊ ငွားလႊတ္ျခင္းျဖင့္ယၾတာေခ်ပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

 ခဲေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၂၊ ၄၊ ၅

တနလၤာသားသမီးမ်ား

လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အလုပ္ကိုရိုးအီေနၿပီး စိတ္မြမ္းက်ပ္ေနလိမ့္မယ္ မေသခ်ာမေရရာတဲ့အေနအထားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရတာ ေၾကာင့္ေငြကိုႀကိဳတင္စုေဆာင္းပါ အေတြးလြန္တတ္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးမွာ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ရမယ္။ လူူလြတ္မ်ားတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္တြဲေတာ့မယ္ဆိုရင္ တစ္ဦးစိတ္ကိုတစ္ဦးအရင္ေလ့လာၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ပါ။

ယၾတာ

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလင္းေရာင္ရရန္ လႈဒါန္းပါ  

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အျပာေရာင္  

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၂၊ ၇၊ ၆

အဂၤါသားသမီးမ်ား

၀ါသနာနဲ႔ထပ္တူက်တဲ့အလုပ္ရကိန္းရွိတယ္။ သင့္ရဲ႕ႀကိဳးစားတတ္တဲ့စိတ္အရင္းအခံေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြကို ေကာင္းမြန္ စြာေက်ာ္လႊားႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ လေႏွာင္းပိုင္းမွာေငြျပတ္ေတာက္ကိန္းရွိတယ္။ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားအခ်စ္ေရးအဆင္ေျပၿပီး လူပ်ိဳလူလြတ္မ်ား ခ်စ္ႀကိဳက္သူႏွင့္ဖူးစာဆံုရမယ္။

ယၾတာ

ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းမ်ားတြင္တတ္ႏိုင္သေလာက္လူဒါန္းပါ   

အက်ိဳးေပးအေရာင္

ပန္းေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၁၊ ၄၊ ၆

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခြင့္ရမယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ျဖစ္လာတာေၾကာင့္စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ မိသားစုကုိအခ်ိန္ေပးႏိုင္မယ္ စကားအေျပာအဆိုမတတ္တာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္မၾကာခဏစကားမ်ားရမယ္။ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား အစစအရာရာအဆင္ေျပၿပီး အခ်စ္ေရးမွာအထီးက်န္ရဦးမယ္။

ယၾတာ

ငွက္လႊတ္၊ ငွားလႊတ္ျခင္းျဖင့္ယၾတာေခ်ပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အနီေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၃၊ ၅၊၈

ရာဟုသားသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္တိုးတတ္ၿပီး အႀကီးအကဲမ်ား၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ မယ္ ဒါေပမယ့္တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေစ့ေစ့စပ္စပ္စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးမွလုပ္ပါ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိမယ္။ လူလြတ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေၾကာင့္ တိတ္တစ္ခိုးခ်စ္ေနရတာကလဲြၿပီး အခ်စ္ေရးအစစအရာရာ အဆင္ေျပမယ္။

ယၾတာ

မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကုိစြန္႔က်ဲပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္  

အျပာေရာင္  

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၄၊ ၇ ၊၉

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

အလုပ္ကံဥစၥာကံႀကီးပြားေအာင္ျမင္တိုးတတ္မယ္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားရဲ႕ကူညီေဖးမမႈေၾကာင့္လည္း မွန္းထားတာထက္ ခရီးေရာက္မယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိမယ္ ေခ်းငွားထားတဲ့ေႂကြးမီမ်ားျပန္ရကိန္းရွိတယ္ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားအခ်စ္ေရး ကံေကာင္းမယ္ လူလြတ္မ်ားရဲ႕အခ်စ္ေရးတစ္ဆင့္တိုးၿပီး အစစအရာရာအဆင္ေျပမယ္။

ယၾတာ

သံဃာေတာ္မ်ားကို သဃၤန္းလႈဒါန္းပါ၊ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလင္းေရာင္ရရန္ လႈဒါန္းပါ  

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အညိဳေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၃၊ ၅၊ ၇

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

မိသားစုအတူပူးတြဲလုပ္တဲ့လုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ေပၚထြန္းမယ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ဝင္ေငြအတည္တက်ရွိမယ္ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားအခ်စ္လမ္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မယ္ လူလြတ္မ်ား အထီးက်န္မရဦးမယ္။

ယၾတာ

သံဃာေတာ္မ်ားကို ထီး၊ ဖိနပ္ လႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္  

အျဖဴေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၄၊ ၆၊ ၉

စေနသားသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပံုမွန္အတိုင္း နာလန္ျပန္ထူႏိုင္မယ္ သို႔ေပမယ့္လည္း အံဝင္ဂြင္က်မျဖစ္ေသးတာေၾကာင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ဖို႔လိုမယ္ ေငြဝင္လမ္းအတည္တစ္က်မရွိတာေၾကာင့္ ရွိခ်ိန္မွာစုေဆာင္းပါ ေငြအေျမာက္အမ်ားသံုးရကိန္း ရွိတယ္ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမယ္။ လူလြတ္မ်ားတစ္ေယာက္တည္းေနရတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနမယ္။

ယၾတာ

သံဃာေတာ္မ်ားကို သဃၤန္းလႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အစိမ္းေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၂၊ ၅၊ ၇