ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ တစ္ေက်ာ့ျပန္ထပ္ၿပီး မကူးစက္ရေအာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေနျပည္သူမ်ား သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့  “ထိုင္းခ်န” (ไทยชนะ) ဆိုတဲ့ ၀ဘ္ဆိုဒ္က လုိင္းကားမ်ားမွာလည္း (QR Code) ထားရွိေပးသြားမွာျဖစ္ ၿပီး လိုင္းကားအသံုးျပဳသူတုိင္း Check in – Check out မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္လို႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာထား။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ထပ္မံကူးစက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ သက္ဆိုင္သူမ်ား ကိုအခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္စြာေခၚယူစစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးေပၚအမိန္႔မ်ားေျဖေလွ်ာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း စူပါမားကတ္၊ ကုန္တိုက္ နဲ႔ အမ်ားသံုးေနရာတို႔မွာ (QR Code) မ်ားထားရွိေပးထားၿပီး ျပည္သူမ်ားကို    Scan ဖတ္ၿပီး Check in – Check out လုပ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ထပ္မံၿပီးထိုင္းအစိုးရက အစိုးရလိုင္းကားနဲ႔ ပုဂၢလိကလိုင္းကားတိုင္းမွာ မိမိသြားလာခဲ့တဲ့ေနရာနဲ႔ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ကိုေဖၚျပႏိုင္မယ့္ (QR Code) မ်ားထားရွိေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကစလို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း လုိင္းကား အသံုးျပဳသူမ်ားဟာ ကားအတက္-အဆင္း တိုင္းမွာ ထားရွိေပးထားတဲ့ (QR Code) ကို Scan ဖတ္ၿပီး Check in – Check out လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ထိုင္းသတင္းေတြမွာေဖၚျပထားပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Facebook : BMTA , Thairath