တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုႏွင့္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ၿပီး ခန္႔မွန္းရခက္ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ရာခက္ခဲရလိမ့္မယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိေသာ္လည္းမစုမေဆာင္းမိျဖစ္မယ္ အခ်စ္ေရးအတားအဆီးမ်ား ရွိတာေၾကာင့္ အထီးက်န္ရဦးမယ္။

ယၾတာ

အလႈခံပံုးမ်ားတြင္ေငြသားလႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အျဖဴေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၁၊ ၃၊ ၅  

တနလၤာသားသမီးမ်ား

အလုပ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူစိမ္းမ်ားကိုသိပ္မယံုပါႏွင့္ ေငြေၾကးဥစၥာႀကီးပြားတိုးတတ္ကိန္းရွိတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွ ဖူးစာဆံုရမယ္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးေသခ်ာသံုးသပ္ၿပီးမွ တြဲရန္ဆံုးျဖတ္ပါ။

ယၾတာ

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလင္းေရာင္ရရန္ လႈဒါန္းပါ  

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အမည္းေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၂၊ ၃၊ ၉

အဂၤါသားသမီးမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းလက္ေအာက္ငယ္သားတို႔ရဲ႕အလြဲအမွားလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မွ ၿငိဳျငင္ျခင္းခံရမယ္ ခ်စ္သူမ်ား အေသးအမႊားကိစၥမ်ားေၾကာင့္ စကားမ်ားရမယ္ ေငြဝင္လမ္းေျဖာင့္ျဖဴးမယ္ ေခ်းငွားထားတဲ့ေႂကြးၿမီမ်ား ျပန္မရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမယ္။

အဂၤါသားသမီးမ်ား

ငွက္လႊတ္၊ ငွားလႊတ္ျခင္းျဖင့္ယၾတာေခ်ပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

ခရမ္းေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၃၊ ၇၊ ၈

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

လတ္တစ္ေလာလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မႏိုင္မနင္းဝန္ေတြတစ္ေယာက္တည္း ထမ္းပိုးေနရတာေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္ရမယ္ ေငြကိုေသခ်ာစီမံၿပီးသံုးဆြဲပါ  လက္ရွိအခ်စ္ေရးမေျပလည္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမယ္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးနားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္တာအေကာင္းဆံုးအနည္းလမ္းျဖစ္တယ္။

ယၾတာ

သံဃာေတာ္မ်ားကို သဃၤန္းလႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

အနီေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၄၊ ၆ ၊ ၉

ရာဟုသားသမီးမ်ား

အလုပ္ေျပာင္းရကိန္းရွိတယ္ အလုပ္အသစ္မွာေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကိုပိုင္ဆိုင္ရမယ္ သင္ဝါသနာပါတာနဲ႔တိုက္ဆိုင္ေနတာ ေၾကာင့္ထင္တာထက္ပိုၿပီးေရွ႕ဆက္ေလွ်ာကလွမ္းႏိုင္မယ္ ေငြဝင္လမ္းေျဖာင့္ျဖဴးမယ္ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမယ္။

ယၾတာ

သံဃာေတာ္မ်ားကို ထီး၊ ဖိနပ္ လႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္  

အညိဳေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၂၊ ၅၊ ၆

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဝင္ေငြေကာင္းၿပီးတိုးတတ္လမ္းပုိမိုမ်ားျပားတဲ့ အလုပ္တစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ရကိန္းရွိတယ္ ေငြေၾကးဥစၥာတိုးပြားလိမ့္မယ္ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမယ္ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားမဂၤလာသတင္းၾကားရကိန္းရွိတယ္။

ယၾတာ

ပိုလုိသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားတြင္လႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

ခဲေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၁၊ ၅၊ ၈  

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေသးအမႊားကိစၥမ်ားကိုပါ မခ်ပ္ခ်န္ဘဲစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွလ်င္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကို လက္လွမ္းမီရလိမ့္မယ္ ဝင္ေငြအတည္တက်ရွိမယ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအသံုးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားမယ္ မသာယာတဲ့ အခ်စ္ေရးေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရမယ္။

ယၾတာ

ေဆးရံုမ်ားတြင္လုိအပ္သည့္ ေဆးကိရိယာမ်ားလႈဒါန္းပါ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္အလင္ေရာင္ ရႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားလႈပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္  

အဝါေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၄၊ ၅၊ ၉   

စေနသားသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္အတားအဆီးမရွိေအာင္ျမင္ႀကီးပြားကိန္းရွိၿပီး အစစအရာရာအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနမယ္ ဝင္ေငြအတည္ တစ္က်ရွိမယ္ သို႔ေပမယ့္ မခ်င့္ခ်ိန္ဘဲ အလည္အပတ္ အသံုးအျဖဳန္းမ်ားေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားရမယ္ အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မယ္။ လူလြတ္မ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္အခ်စ္ေရးႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္တယ္။

ယၾတာ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ေခါင္မိုးတစ္ခ်ပ္ႏိုင္ႏိုင္ႏွစ္ခ်က္ႏိုင္ႏိုင္လႈဒါန္းပါ

အက်ိဳးေပးအေရာင္

ပန္းေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း

၃၊ ၅၊ ၈