တစ္ႏို္င္ငံတည္းသား မာဖီးယားတစ္ဦးက အသက္ ၁၂ ရွိမိန္းကေလးကိုခိုးယူၿပီး ၅ ရက္ၾကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ရထားဘူတာတစ္ခုတြင္စြန္႔ပစ္ထားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကေလးမိဘႏွစ္ဦးစလံုး ဝမ္းနည္းေၾကကြဲခဲ့ရၿပီး တရားခံသည္ အျခားမိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကိုလည္း ထို႔နည္းတူေစာ္ကားခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရသည္။

တစ္ႏိုင္ငံတည္းသားျဖစ္သည့္ မာဖီးယားတစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ရွိ ေဇာ္ဦး ဆိုသူသည္ အလုပ္ရွာေပးမည္ ဟု လိမ္မည္ေခၚေဆာင္သြားၿပီး  အသက္ ၁၂ ရွိမိန္းကေလးအား တျခားနယ္ရွိအလုပ္သမားတန္းလ်ားတစ္ခု တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားကာ ၅ ရက္ၾကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။  ထို႔ေနာက္ မိန္းကေလးငယ္အား ခၽြမ္ေဖာ္ခရိုင္ရွိ ပါတကိုရထားဘူတာတြင္ လာေရာက္စြန္႔ပစ္သြားခဲ့သည္။ မိဘမ်ားက လိုက္လံရွာေဖြရာမွ အဆို ပါမီးရထားဘူးတာတြင္ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲစခန္းသုိ႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ပါမီးရထားဘူးတာတြင္ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲစခန္းသုိ႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဇာ္ဦးဆိုသူသည္ ယခင္ကလည္း ယခုမိန္းကေလးငယ္ႏွင့္သက္တူရြယ္တူရွိသည့္ ျမန္မာအသိတစ္ဦး၏သမီး ကို ကာမေစာ္ကားခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရသည္။ တရားခံသည္ ထိုင္းရဲဘာသာျပန္ျဖစ္၍ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္း ေၾကာင့္မိဘမ်ားက အမႈမဖြင့္ဘဲ ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဇာ္ဦးကို အတင့္ရဲေစၿပီး ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသံသယတရားခံကို တရားဥပေဒ ႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ထုိင္းရဲမ်ားက လုိက္လံဖမ္းဆီးေနသည္ဟု သိရသည္။

ဓာတ္ပံုႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : thairath , thaipost