လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ Covid – 19 အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗန္ေကာက္နယ္ေျမအတြင္းရွိလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး (ေတာ္ေမာ္) ၃ ေနရာကို ယာယီပိတ္သိမ္း လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Imperial World ကုန္တုိက္  လာ့ဖေရာင္း

၂။ Big C ကုန္တိုက္ ဒြန္မူယန္ (စဖန္မုိင္)

၃။ Big C ကုန္တိုက္ ရတ္ဘူရနတ္

အဆိုပါ ၃ ေနရာကို ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ (သို႔မဟုတ္)

ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈအေျခအေနျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာတဲ့အထိ ယာယီပိတ္သိမ္းထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာခင္မွာ  ရက္ ၉ဝ တံုးရုိက္ႏွိပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖေလွ်ာ့ေပးမယ့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ရွိလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

**စမြတ္ဆာခြန္ေတာ္ေမာ္ရံုးမွာ ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္ေနပါတယ္ အေျပာင္းအလဲရွိခဲ့ရင္ ထပ္မံအသိေပးသြားပါမယ္**

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ :  Immigration Bureau  Thailand