ထိုင္းႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာတဝွမ္းမွာ Covid – 19 ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံတဲ့ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္နယ္ေျမထဲက OSS စင္တာ (၄)ခုစလံုးကို ထုိင္းအလုပ္သမားဝန္ ႀကီးဌာနက အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းဖို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ၁၉-၃-၂ဝ၂ဝ ရက္ေန႔ကစၿပီး ပိတ္ သိမ္းမွာတာျဖစ္တဲ့အျပင္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ဒါမွမဟုတ္ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူရဲ႕ စစ္ထုတ္ ရည္မ်ဳိးစံုကတဆင့္ covid – 19 ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ၂ဝ-၈-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔စြဲ ထိုင္းအစုိးရအဖြဲ႔ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔အညီ (၃)ႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကို အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္သက္တမ္းတိုးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈလုပ္ထားပါတယ္။

မူလလုပ္ငန္းစဥ္အရ အလုပ္ရွင္နဲ႔ေအးဂ်င္းေတြကို  OSS စင္တာမွာ တစ္ေနရာတည္းအၿပီးအစီ ေဆာင္ရြက္ေပးရာကေန အခုလိုလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ း

၁။ လုပ္သားအမည္စာရင္းပံုစံ (Name List) တင္သြင္းထားလွ်င္

၁.၁. လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး (ေတာ္ေမာ္) တြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁.၂. လုပ္သားအလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမအလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ခြင့္လက္မွတ္(ေဝါ့ပါမစ္) ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁.၃. ဘန္ေကာက္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရံုး ၅ဝ ေနရာတြင္ ပန္းေရာင္းကတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးၿပီးစီးတဲ့ေနာက္မွာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရက္ခ်ိန္းေစာင့္ဆိုင္းရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ၁-၅-၂ဝ၂ဝ ရက္ေန႔ကေန ၃ဝ-၆-၂ဝ၂ဝ ရက္ေန႔အထိ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္

၂။ လုပ္သားအမည္စာရင္းမတင္ရေသးလွ်င္ (Name List)

အလုပ္ရွင္ကေနၿပီးေတာ့ ၁၉-၃-၂ဝ၂ဝ ရက္ေန႔ကေန ၃ ၁ -၃-၂ဝ၂ဝ ရက္အတြင္းမွာ လုပ္သားအမည္ စာရင္းတင္သြင္းေပးရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ျပဳစုျခင္း/ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း နဲ႔ ပန္းေရာင္ကတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားအေျခစိုက္ရာမွာ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပံုအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Siamrath,thestandard