မေလးရွားႏိုင္ငံ နဲ႔ ဗီယက္နာမ္ႏိုင္ငံကို အလည္အပတ္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအလည္အပတ္ လာေရာက္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသူတစ္ဦး ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ျပန္ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္ က်န္းမာေရးစစ္ ၾကည့္တဲ့အခါ ကိုဗစ္-၁၉ ဗိုင္းရပ္သစ္ ကူးစက္ခံခဲ့ရေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုးဗစ္-၁၉ ကူးစက္ခံခဲ့ရတဲ့ကိုရီးယားႏိုင္ငံသူဟာ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃-၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၇ ေယာက္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား စုစုေပါင္း ၂၂ ေယာက္ကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လုိ႔သိရပါ

မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သံသယရွိသည့္သူမ်ားကိုေတြ႕ရွိပါက တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားေပးရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းေပးသည့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္ဒဏ္ေငြ ၁ သိန္းက်ပ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒကိုေရး ဆြဲထားသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌနကေတာ့ ၄င္းဥပေဒကို အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ေပးရန္ေဆာင္း ဆိုထားေၾကာင္းလည္း

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Facebook : Natty in Myanmar , canadiem