ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး အေျခအေန တစ္ဟုန္ထိုးက်ဆင္းေနတာနဲ႔အမွ် ယခုအေတာအတြင္း တစ္ေန႔ကို အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သူ ၂ဝဝ ဦးထက္မနည္းရွိလို႔ လာပါတယ္။

ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ခြ်န္ဘူရီပရကန္စံခုန္းရံုးကို လာေရာက္ဆက္သြယ္တဲ့သူေတြ မ်ားျပားခဲ့တာေၾကာင့္ ယာဥ္ရပ္နားစရာေနရာမေလာက္ငွမႈတို႔ရွိခဲ့ၿပီး ရံုးေရွ႕တြင္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ ပံုမွန္ထက္လည္းထိုေန႔တြင္ ကားမေတာ္တဆျဖစ္မႈ မ်ားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ပရကန္စံခုန္းရံုးမွဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ျမန္းခ်က္အရ တစ္ေန႔လွ်င္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သူေပါင္း အေယာက္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၾကတာေၾကာင့္ တံုကင္နံပါတ္မ်ားျပဳလုပ္ကာ အလွည့္က် ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ယခုလိုေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ပရကန္စံခုန္းရံုးမွအြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဘဏ္မွတဆင့္ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေပးထားပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနလွ်က္ရွိၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ယခုလိုျပႆနာမ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရရင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 77kaoded