ျမစ္ဆုံေဒသ၌အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ စီမံကိန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနမ်ားႏွင့္္ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏သာ ယာဝေျပာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္အျပင္ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္၍ အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ က ခ်င္္ျပည္နယ္အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕ အ စည္းမ်ားက တ႐ုတ္သမၼတထံ ေတာင္းဆိုသည္။

တ႐ုတ္သမၼတစီက်င္းပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ လာေရာက္စဥ္ ကခ်င္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၏ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ ကို ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး မိတၱဴကို ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အ တိုင္ပင္ခံ႐ုံး၊ကခ်င္ျပည္နယ္  အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံ႐ုံး သို႔ ေပးပို႔ မည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၏  ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ  ကိုတူးေခါင္က ေျပာသည္။ 

အဆိုပါအိတ္ဖြင့္ေပးစာကို တ႐ုတ္သမၼတလာသည့္ ေန႔တြင္ ျမန္မာ၊တ႐ုတ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာ သာစကားသုံးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု  ကခ်င္အ ရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ အင္ဝပ္စတင္ဗင္က ဆို သည္။

‘‘ဆက္ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျမစ္ေၾကာင္းရဲ႕ ေအာက္ဘက္မွာရွိ တဲ့သူေတြ ေျပာင္းဖို႔လိုလာတဲ့ အ ေျခအေနေ တြ ျဖစ္လာမယ္။ အ ထက္ပိုင္းမွာလည္း အမ်ားႀကီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိတယ္။ သဘာဝပတ္ဝ န္းက်င္  အရလည္း အကုန္လုံး ေရလႊမ္းမိုး မႈခံရမယ္။ ပ်က္စီးသြားမယ္၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္။ ေနာက္ ဆုံး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တစ္ စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ျဖစ္ တ႐ုတ္ လက္ထဲေရာက္သြားႏိုင္တဲ့ အ ေျခအေနရွိေနတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ဒီျမစ္ဆုံဟာလုံးဝကို မ လုပ္သင့္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူ ဆတဲ့အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို ႔ တိုက္တြန္းတာ’’ဟု ကိုတူးေခါင္ ကေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ကန္ ပိုက္တီးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ႏွင့ ္  ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားေရးဇုန္ စီမံ ကိန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ၊  ထို႔အျပင္  ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္း၊ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာႏွင့္ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ ေျမရွားသတၱဳတူး ေဖာ္ေရးစေ သာ စီမံကိန္းမ်ား တြင္ လည္း တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေန ေၾကာင္း ကခ်င္အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႕ မ်ားက ဆိုသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 7 day daily