ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားကို Control Centre ျဖင့္ မီးပြိဳင့္ ၁၅၄ ခုတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ျဖင့္ စတင္အသုံးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ မႉး႐ုံးမွ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သိရသည္။

Control Centre စနစ္သည္ ယာဥ္အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္ ၁၅၄ ခု ၏ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားကိုလည္း  ေအာ္တိုစနစ္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးမႈခင္းမ်ား၊ ယာဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မႈခင္းမ်ားအတြက္  စတင္အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ကာ ယာဥ္စည္းကမ္းသတိေပးမႈ ဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ လမ္းျဖတ္ကူးမႈအသိေပးျခင္းတို႔သာ က်န္ရွိေတာ့  ေၾကာင္း သိရသည္။

“Control Centre စနစ္အတြက္  မီးပြိဳင့္ ၁၅၄ ခုမွာ ကင္မရာအလုံး ၆၀ဝ တပ္ဆင္ထားတာျဖစ္ၿပီး  လုပ္ငန္း ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား စၿပီးအသုံးျပဳလို႔ရေနပါၿပီ။  အေရးႀကီးမႈခင္းေတြေဖာ္ထုတ္ထားတာရွိပါတယ္။ ကားေပၚမွာ ပစၥည္း ေမ့က်န္တာတို႔၊ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ၿပီး  ေမာင္းေျပးတာေတြကိုလည္း ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။ မီးပြိဳင့္ေတြမွာ ယာဥ္စည္းကမ္းနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ၊ ကားေမာင္းစဥ္ ခါးပတ္ပတ္ဖို႔ေျပာတာေတြနဲ႔ ဘယ္နားမွာ ကား လမ္းၾကပ္ ေနပါတယ္ဆိုတာေတြကို အသိေပး တာေတြပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသုံး ျပဳလို႔ရေနပါၿပီ။အဝိုင္းပတ္မီးပြိဳင့္မပါဘူးဆိုရင္ေတာ့ မီးပြိဳင့္ ၁၅၁ ခုကကင္မရာေတြ လုပ္ငန္းစတင္ေနပါၿပီ”ဟု  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအမွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးမွ ဒုရဲမႉးႀကီး သန္းျမင့္က

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားကို ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ ေရးစနစ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ အႀကီးဆုံး CRCC ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာေ႐ႊယင္းကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္းသည့္ ကုမၸဏီက  ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း ကာလကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အၿပီးလုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Myanmar Time, THE GLOBAL NEW LIGHT MYANMAR OF MYANMAR