ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္က ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္ အာရွလမ္းမတြင္  ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ၁၂ ဦးေသဆံုးခဲ့သည့္ယာဥ္မေတာ္ တဆမွုျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမွုမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာေအဂ်င္စီနွင့္ MOEAF မွ ကူညီေပးေနသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားလွ်င္ျဖစ္ပြားျခင္းထက္မာန္ေအဂ်င္စီမွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျမဝတီၿမိဳ႕ရွိ လူမႈ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊စစ္ဘက္၊နယ္ဘက္မွတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ ကူညီကယ္တင္ျခင္းမ်ား ကိုစတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ယင္းေန႔တြင္ပင္MOEAFမွထိုင္းလုပ္ငန္းေကာ္ မတီ၏အမႈေဆာင္တဦးကို ျမဝတီၿမိဳ႕သို႔ ခ်က္ျခင္း ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးလိုအပ္ေသာပံ့ပိုးကူညီမႉမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့သည္။MOEAF မွအမႈ‌ေဆာင္ ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျမဝတီႏွင့္ ဘားအံေဆး႐ုံႀကီးတို႔တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ အလုပ္သမား ၃၇ဦးတို႔အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံႏွစ္သိမ့္ အားေပးကူညီခဲ့ၿပီး MOEAF ၏ကနဦးေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္၅ေသာင္းစီကို ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရရွိေသာအေရးႀကီး လူနာမ်ားအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ေဆးကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ အသုတ္လိုက္သယ္ယူပ ေဆာင္ေပးၿပီး ေဆးကုသမႈမ်ားခံယူေစ ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ MoU စနစ္ျဖင့္ သြား‌ေရာက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိေစေရးႏွင့္အခ်ိန္မေ႐ြးျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္ ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ MOEAF သည္ အလုပ္သမားတိုင္းအတြက္ အသက္အာမခံမ်ား၊ကိုယ္ခႏၶာထိခိုက္မႈအလုံးစုံအာမခံမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတြင္ ထားရွိေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ MOEAFသည္ ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ အသက္အာမခံမ်ား၊ကိုယ္ခႏၶာထိခိုက္မ အာမခံမ်ားကို အျမန္ဆုံးရရွိႏိုင္‌ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္အခ်ိန္နဲ႔‌တ‌ေျပးညီခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ ေသဆုံးသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ တဦးလွ်င္ က်ပ္သိန္း၅၀ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ IKBZကားအာမခံမ လည္းေသဆုံးခဲ့ေသာ လုပ္သားမ်ားအား တဦးလွ်င္က်ပ္သိန္း၃၀စီ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

“ျမဝတီၿမိဳ႕ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္မွာ အသက္ဆုံးရႈံးရသူမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသုမ်ားအတြက္ အင္မတန္မွ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ မိသားစုမ်ားနဲ႔အတူ ဝမ္းနည္းရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကတ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ျမဝတီ၊ဘားအံႏွင့္ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတို႔မွ

ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၊လူနာတင္ယာဥ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၊ IKBZနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္နဲ႔ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ထက္မာန္ေအဂ်င္စီနဲ႔ MOEAF ထိုင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဖက္ဖက္ကပံ့ပိုးကူညီၾကတဲ့အျပင္ ေငြ‌ ေၾကးလႉဒါန္းၾကတဲ့ MOEAF အသင္းသူ၊အသင္း သား မ်ားကို ‌MOEAFအေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။”ဟု MOEAF အမႈေဆာင္တဦးမွေျပာၾကားခဲ့ သည္။