ဒီဇင္ဘာလ 1 ရက္ေန႔ 7:30 မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဆဲဗင္းအတြင္းေ သဆံုးေနေသာျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦး တိုင္ခ်က္မ်ားအတိုင္းနယ္ေျမခံရဲမ်ားမွ ေရာက္ရွိလာျပီး စစ္ေဆးျကည့္ရာ ေသဆံုးသူသည္ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အသက္ 19 နွစ္အရြယ္ေလာက္သာရွိေနေျကာင္း နယ္ေျမခံတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရပါသည္။

မ်က္ျမင္သက္ေသရဲ့ေျပာျပခ်က္အရ လူငယ္ 3-4 ဦးတို႔သည္ရန္ျဖစ္ျကျပီး ေသဆံုးသူသည္၊ ကိုယ္လြတ္ရံုးထြက္ေျပးေနစဥ္ဆဲဗင္းထဲကို ေျပးဝင္လာျပီး၊ ကိုယ္မွဒဏ္ရာမ်ားေျကာင့္ ေသြးထြက္လြန္ျပီးဆဲဗင္းအဝင္တံခါးဝတြင္ ေသဆံုးသြားေျကာင္း သိရပါသည္။

လေဖာင္းလမ္းမသည္ ျမန္မာလုပ္သားလူငယ္မ်ား မျကာခဏခိုက္ရန္ျဖစ္ျကေလ့ရွိျပီး၊ ယခုလိုအခ်င္းခ်င္းလုိက္ခုတ္သတ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ခဏခဏျဖစ္ေပၚေနပါသည္ဟု နီးနားဝန္းက်င္ရွိ မ်က္ျမင္တစ္ခ်ိဳ႔ထံမွ သိရပါသည္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : FB บัตรต่างด้าว, Thairath