ထိုင္းႏိုင္ငံ နခြန္ရာ့ခ်စီထမ္မရာခ်္ခရိုင္ ပက္ဖြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာအခ်င္းအခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားရာမွ ဒါးထိုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္အမွတ္ ၃၃/၁၆ (အငွားတိုက္ခန္း) ေရွ႕တြင္ ပုဆိုးအမည္းေရာင္ မီးခိုးေရာင္စြပ္က်ယ္အက်ႌ ၀တ္ဆင္ထားသည့္သူတစ္ေယာက္ ဓားဒဏ္ရာျဖင့္ေသဆံုးေနသည္ ဟုအေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ နခြန္ရာ့ခ်စီထမ္မရာခ်္ခရိုင္ရွိ ငါးဖမ္းေလွတစ္ခုတြင္အလုပ္လုပ္ေနသည့္  ေသဆံုးသူ ေမာင္ထြန္း အသက္ ၃၉ ႏွစ္ကို ၀ဲနံရိုးၾကား ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ၃ ခ်က္ ေနာက္ေက်ာတြင္ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္ တို႔ျဖင့္ ေမွာက္လ်က္အေနအထား ေသဆံုးေနသည္ ကုိေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဇာနည္ေအာင္ အသက္ ၄၀ သည္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ၍အသံုးျပဳသည့္ ဓားအား နံေဘးရွိေခ်ာင္းထဲ စြန္႔ပစ္ခါထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။

ကနဦးစစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္အရ ပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဇာနီေအာင္ အသက္ ၄၀ ႏွင့္ေသဆံုးသူ ေမာင္ထြန္း အသက္ ၃၉ ႏွစ္တို႕သည္ အလုပ္ႏွင့္နီးသည့္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ငွားေနေဆာင္၌ အတူငွားရမ္းေနထိုင္ၾကၿပီး နခြန္ရာ့ခ်စီထမ္မရာခ်္ခရိုင္ရွိ ငါးဖမ္းေလွတစ္ခုတြင္အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ဇာနီေအာင္ႏွင့္ ေမာင္ထြန္းတို႔ ၂ ဦးဟာအခ်င္းခ်င္းခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ထိုးႀကိတ္ရာမွ ဇာနီေအာင္ဟာ ေမာင္ထြန္းကို ဓားျဖင့္ ၄ ခ်က္တိတိထိုးသြင္းခဲ့သည္။ ေမာင္ထြန္းသည္ဓားထိုးခံရစဥ္အသက္လုထြက္ေျပးရာမွ ငွားေနေဆာင္ေရွ႕ေခ်ာင္းနံေဘးတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 77Kaoded