ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ရေနာင္းခရိုင္ရွိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအေနနဲ႔ လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာ၊ လုပ္သားမ်ားေနရပ္ျပန္သည့္ျပႆနာမ်ားအေပၚ အလြန္စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွ လုပ္သားအမ်ားအျပားဟာ ထိုင္းဘက္ကိုလာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေပမဲ့ လံုေလာက္မႈမရွိေသးဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထုိင္းစီးပြားေရးဟာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၊ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ပင္မႈ စတဲ့ဖိအားေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အတြက္ ျပည္ပပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔တဲ့က႑က စက္ရံုအလုပ္ရံုအမ်ားစုဟာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈနဲ႔ရင္ဆုိင္ေနရတာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေတြမွာ စက္ရံုပိတ္သိမ္းျခင္း နဲ႔ လုပ္သားဦးေရေလွ်ာ့ခ်တာေတြကို လုပ္လာေနၾကပါတယ္။ တဆက္တည္းတြင္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းတဲ့ ထိုင္းျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ကမၻာအရပ္ရပ္ကကုမၸဏီေတြဟာ လုပ္အားခသက္သာတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ စက္ရံုဖြင့္ဖို႔ေျခလွမ္းေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလုပ္သားေတြအေနနဲ႔ ေနရပ္ျပန္ၿပီး အလုပ္လုပ္တာက ပိုမိုေကာင္းမြန္းတဲ့ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္လာေစပါတယ္” ဆိုၿပီး ရေနာင္းခရိုင္ စက္မႈကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠဌ က ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာလည္း လုပ္သားအရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္တဲ့စီမံကန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္သားေတြကို အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြပြင့္လာေစတာနဲ႔တကြ အလုပ္ေကာင္း၊ လစာေကာင္းရႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြတိုးပြားလာတာက လုပ္သားေတြေနရပ္ျပန္ဖို႔ဆံုးျဖတ္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ အေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ လုပ္သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆက္တုိက္ေနရပ္ျပန္ေနၿပီး ထိုင္းျပည္တြင္းမွာ အရည္အခ်င္းနိမ့္လုပ္သားရွားပါးလာတဲ့ျပႆနာဟာ သိိသာျမင္သာျဖစ္လာေနတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 77 kaoded