၂၀၁၉ ႏွစ္ကုန္ခါနီးလာတာနဲ႔အမွ် ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြရဲ႕ သက္တမ္းတိုးကာလဟာ နီးသတဲ့နီးလာၿပီျဖစ္သလို ထိုင္းအစိုးရကလည္း MOU စနစ္နဲ႔ထိုင္းေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာအလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးေတြရဲ႕စာရင္းအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံကို Mou စနစ္နဲ႔၀င္ေရာက္လာတဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထက္ ၉.၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း နဲေနတယ္ဆိုေပမယ့္ Myanmar Live အြန္လိုင္းမီဒီယာကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုပထမဆံုးေျခလွမ္းနဲ႔စတင္၀င္ ေရာက္လာတဲ့သူ ေတြအတြက္ ‘Thailand 101’ စီမံကိန္းနဲ႔အတူ သိေကာင္းစရာမ်ားစုစည္းထားတဲ့လက္ကမ္းစာေစာင္နဲ႔ လက္ေဆာင္ပစၥည္း မ်ားကို မဲ့ေဆာက္ – ျမ၀တီ ဂိတ္မွာ လစဥ္ အခမဲ့သြားေရာက္ေပးေ၀ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏို၀င္ဘာလတုန္းကဆိုရင္ ထုိင္းႏိုင္ငံကို၀င္ေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ‘Thailand 101’ စီမံကိန္းနဲ႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ဘယ္လိုေနထိုင္မယ္၊ ဘယ္လိုသြားမယ္၊ ဘယ္လိုလာမယ္၊ ျပႆနာေတြ အခက္အခဲေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရရင္ဘယ္ကိုသြားတိုင္ရမယ္ စတဲ့သိေကာင္းစရာေတြစုစည္းထားတဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔အတူ ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ Birdy 3 in 1 ေကာ္ဖီမစ္ထုပ္ ေတြကိုအခမဲ့သြားေရာက္ေပးေ၀ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလမွာလည္း ‘Thailand 101’ စီမံကိန္းနဲ႔အတူ ေမတၱာလက္ေဆာင္ေတြကို မဲ့ေဆာက္-ျမ၀တီ ဂိတ္ေရွ႕မွာ အခမဲ့လာေရာက္ယူေဆာင္ၾကဖို႔ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ ထပ္မံ၍သတင္းမ်ားကိုသိလိုပါက Facebook: Myanmar Live ႏွင့္ www.myanmarlivenews.com တို႔မွာ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။