အေမရိကန္နိုင္ငံသားပိုင္ Natural  Garment အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံ ပိတ္သိမ္းသျဖင့္ စက္႐ုံ ပိုင္ရွင္ထံမွနစ္နာေၾကး အျပည့္ အဝရရွိေရး အလုပ္သမားငါးရာ ေက်ာ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံညႇိႏွိုင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းရာ တြင္ အလုပ္သမားမ်ား နစ္နာခဲ့ သည့္ လစာခံစားခြင့္မ်ား ထည့္ သြင္း၍ နစ္နာ ေၾကးေပးေခ်ရန္ စက္႐ုံ လုပ္သားအမ်ားစုက နိုဝင္ ဘာ ၆ ရက္က လွိုင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွည့္လည္ဆႏၵ  ထုတ္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔၌   ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပး ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး သို႔ လာေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းရွင္ က မတရားေခါင္းပုံျဖတ္မႈအေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ ညႇိႏွိုင္းဖ်န္ေျဖေပးေ ရး ႐ုံးက မဆုံးျဖတ္နိုင္ တဲ့အရာေတြ ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ေပး ဖို႔အတြက္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Natural Garment အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကို သန႔္ဇင္ကေျပာသည္။

Natural Garment အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ပိတ္သိမ္းသျဖင့္ အ လုပ္ရွင္က နစ္နာေၾကးေပးရာ တြင္ မတန္တဆေလၽွာ့ၿပီး ေပးေန ျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေၿဖ ရွင္းေပးရန္ လာေရာက္ေတာင္း ဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ စက္ ႐ုံမွ အလုပ္သမားကိုမ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စက္႐ုံ ပိတ္တာ တစ္လႀကိဳတင္အ ေၾကာင္းမၾကားဘူး။ စက္႐ုံဆင္းမွ ပိတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾက ညာဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္ထားမွ သိရ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

စက္႐ုံဘက္ကမူ လုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းသျဖင့္ လုပ္သားမ်ား၏  နစ္နာေၾကးကို နိုဝင္ဘာ ၇ ရက္  တြင္ ထုတ္ေပး ေသာ္လည္း စက္ ႐ုံကေပးသည့္ နစ္နာေၾကးသည္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းစက္႐ုံကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကိုယ္တိုင္  ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ေျပလည္မႈ မရေသာေၾကာင့္ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕႐ုံးသို႔ Natural  Garment အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမား မ်ားထပ္မံလာေရာက္ကာ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 7 day daily, Facebook: Phyo Min Thein