ထိုင္းႏုိင္ငံဆို္င္ရာျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိေဟာင္း ဦးစန္းေမာင္ဦးႏွင့္ အားေပးသူႏွစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ထိခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးထား သည္ဟု အဂိ္တိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ (ACC) ကထုတ္ျပန္သည္။

ACC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ထိုင္းအလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၁ ႏွစ္ အတြင္း နိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကိုအလြဲသုံးစားျပဳ၍ အလုပ္ေခၚစာ (Demand Letter) မ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန႔္ အျမန္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ကုမၸဏီ ၁၂ ခု ထံမွ လာဘ္ေငြအျဖစ္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၆ သိန္းခန္႔ (၅၇၄,၃၀၀) ကို ေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီ ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္သမား အမည္စာရင္းမ်ား တင္ျပရာတြင္  အလုပ္သမား တဦး လၽွင္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ကုမၸဏီ ၁၆ ခုထံမွ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ သန္းနီးပါး(၃,၈၇၃,၀၀၀) ကို လက္ခံရယူခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးစန္းေမာင္ဦးသည္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီ ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္သမား အမည္စာရင္း  (Name List) မ်ားကို တင္ျပရာတြင္ အလုပ္သမား တဦးလၽွင္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၀၀ ႏႈန္း ေကာက္ခံၿပီး ကုမၸဏီမ်ားထံမွ လာဘ္ေငြအျဖစ္ ထိုင္း ဘတ္ေငြမ်ားကို ေဒသခန႔္ ဝန္ထမ္း ဦးသန္းထိုက္စိုး (ခ)  ကိုစိုးႏွင့္ ဦးေစာျပည့္ၿငိမ္း(ခ) ေစာဂ်က္ အပါအဝင္ ၎က တာဝန္ ေပးအပ္ထားသည့္အရပ္သား တခ်ိဳ႕ထံမွတဆင့္ လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းျဖင့္ ရာထူးတာဝန္ကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ အဂတိ လိုက္ စားမႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ ဦးစန္းေမာင္ဦးႏွင့္ အဂလိုက္စား မႈ က်ဴးလြန္ရာတြင္ အားေပးကူညီခဲ့သည့္ ဦးသန္းထိုက္စိုး (ခ) ကိုစိုးႏွင့္ ဦးေစာျပည့္ၿငိမ္း (ခ) ေစာဂ်က္တို ႔ကို ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရ ရန္ ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္၌ ပထမ သတင္းေပး တိုင္ၾကား ခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူနိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ တြင္ နိုင္ငံေရးရာထူး လက္ရွိျဖစ္သူမွအပ အျခား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူ မည္သူမဆို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း  ခံရလၽွင္ ထိုသူကို၁၀ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္ သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Thr Irrawady Burmese, Foreign Workers Administration Office