ျမန္မာ – ထိုင္းနယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာ – ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမွတ္(၁) မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အဝင္အထြက္ကို  လံုၿခံဳေရးျမႇင့္တင္မႈအျဖစ္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အား မွတ္တမ္းယူသည့္စနစ္ (Biometric Enrollment System) ကို  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း စတင္အသံုးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္တံတားေပၚတြင္ ျမန္မာဘက္အဝင္ႏွင့္ ထိုင္းဘက္အထြက္ ေနရာ (၂)ခု၌ Biometric Enrollment System စနစ္အသံုးျပဳႏုိင္ေရး စက္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းကို ႏိုဝင္ဘာ လ (၅)ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ ကုမၸဏီ က စတင္တပ္ဆင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စက္ေတြကို ျမန္မာဘက္အဝင္မွာ (၁) လံုး၊ ထိုင္းဘက္အထြက္မွာ (၁) လံုးတပ္မယ္”ဟု တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။Biometric Enrollment System  ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေအာက္တိုဘာ (၂၆) ရက္ေန႔ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ လ (၂) ရက္ေန႔မ်ား၌ ေရာက္ရိွလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းအား လံုၿခံဳေရးစနစ္ တိုးျမႇင့္သည့္ အေနျဖင့္ လက္ေဗြမွတ္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွ  စတင္အ သံုးျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာ – ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တရားခံေျပးမ်ားျဖတ္သန္းသြား လာမႈကို တားျမစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေရးစနစ္ တိုးျမႇင့္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္ကလည္း နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသည့္လက္မွတ္မ်ား လံုၿခံဳေရးအဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈအျဖစ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဆာဗာခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အခ်က္အလက္ရယူသည့္စနစ္ကို ဇူလုိင္လ (၆)ရက္ေန႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာဘက္မွ လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္လုိက္သည့္ ယာယီနယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္လက္မွတ္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးႀကိဳး ၊ လိုဂိုေရစာမ်ားအျပင္ QR Code တို႔ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြင္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Tachileik News Agency, thiteaw