ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြရဲ႕အက်ဳိးခံစားခြင့္နဲ႔လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ဘယ္သူဘယ္၀ါက ခ်ဳိးေဖာက္တာကိုမခံပါနဲ႔။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းမ်ဳိးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္သားေတြရဲ႕အေထာက္အထားေတြကို အလုပ္ရွင္သိမ္းယူတာဟာ ဘီအီး ၂၅၆၀ ခုႏွစ္၊ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္အကိုင္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာေတာ္၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တရားမ၀င္ဘူးဆိုတာ လုပ္သားအားလံုးမွတ္ထားၾကပါ။ အလုပ္ရွင္ကို ေၿကြးၿမီတင္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔သိမ္းယူပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒီလိုသိမ္းယူတာဟာ လုပ္သားေတြရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သလို လုပ္သားေတြဟာ အဓမၼလုပ္သားနဲ႔ ေၿကြးၿမီျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ခံရသည့္လုပ္သား အျဖစ္ေရာက္ကိုေရာက္ရွိသြားႏုိင္သလို လူကုန္ကူးခံရနုိင္တဲ့အႏၱရာယ္ထဲ က်ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

သာဓကအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ေျပာင္းခစိုက္ထုတ္ေပးထားရာကေန မိမိအေပၚေၿကြးၿမီ ၁၁၅၀၀ ဘတ္တင္ေနတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျမန္မာလုပ္သားရဲ႕အေထာက္အထားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလကတည္းက သိမ္းယူထားတဲ့ မစၥႏြန္ႏု ေဖာ္ခ်ဴ႕ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၂ ရက္ေန႔က ခ်င္းမုိင္ခရိုင္တရားရံုးကေန ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

သူမ သိမ္းယူထားတဲ့အေထာက္အထားေတြကေတာ့ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ CI စာအုပ္၊ ပန္းေရာင္ဘတ္ကတ္နဲ႔ ေ၀ါ့ပါမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းလြတ္လပ္စြာေနထိုင္သြားလာခြင့္ကိုထိခိုက္ေစတဲ့အျပင္ လမ္းခရီးတြင္ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုးထံရက္ ၉၀ တံုးထုႏွ္ိပ္ျခင္းနဲ႔ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္းေတြကိုပါ အခက္အခဲျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားက ထိုင္းအစိုးရမွဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ တိုင္ၾကားခ်က္လက္ခံေရးစင္တာနဲ႔ နိုင္ငံျခားလုပ္သားမ်ားပူးေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈစင္တာေတြကို တုိင္တန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ရွင္ကမူလအေၾကာင္းျပခ်က္ကိုသာ ေထာက္ျပျငင္းဆိုတဲ့အတြက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုမွ တရားဥပေဒဆိုင္ရာကူညီမႈအေနနဲ႔ ရဲစခန္းကိုအမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ တရားရံုးမွ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူ “မစၥႏြန္ႏု ေဖာ္ခ်ဴ႕”အားေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္နဲ႔တကြ ေငြဒဏ္ဘတ္ ၁ ေသာင္းခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ရွင္သည္ ျပစ္မႈကင္းစင္သူျဖစ္ၿပီး ယခုျပစ္မႈအေပၚ၀န္ခံတဲ့အတြက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္  ၁ ႏွစ္ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ နဲ႔ဒဏ္ေငြဘတ္၅ ေထာင္အျဖစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

အခ်က္အလက္နဲ႔ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Human Rights and Development