၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂-၁၈ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသား/သမီး အလုပ္အကိုင္အဆင္ေျပမည္ အတားအဆီးအနည္ငယ္ရွိမည္ ေအးေအးေဆးေဆးေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ ေငြေရးေၾကးေရးေျပလည္မည္ အထစ္အေငါ့မရွိပါ မထင္မွတ္ဘဲလာဘ္၀င္ကိန္းရွိသည္။ လူလြတ္မ်ား လာေရာက္ခ်ဥ္းကပ္သူမ်ားတသဲသဲရွိေနမည္ အခ်ိန္ယူၿပီးအကဲခတ္ပါ။ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉-၂၅ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္မန္ေနဂ်ာမွသင့္ကို မ်က္စိေဒါင္ေထာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ဖိစီးရမယ္။ စိတ္ေအးေအးထားၿပီးလုပ္ မေပါ့ဆပါနဲ႔ ေငြေၾကးအလားလာေကာင္းမယ္ ေငြဝင္လမ္းေပါမ်ားမယ္။ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ ၅-၁၁ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသား/သမီး အခ်စ္ေရးေပၚလြင္ထင္ရွားမည္။ လက္တြဲေဖၚမွသင့္ကိုအေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးေပးလိမ့္မယ္ ႏွစ္ဦးအတူပူးတြဲလုပ္ကိုင္ ပါက လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေအာင္ျမင္ႀကီးပြားမည္ ၀င္ေငြေကာင္းၿပီး ေငြေၾကးအလားအလာ ေကာင္းမည္။ ေငြေၾကးျပႆနာ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ – ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမည္။ ေရြးခ်ယ္စရာအလုပ္ ေတြမ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ရလက္ေနမည္ ေငြေၾကးအတည္တက်ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေငြကိုခ်င့္ခ်ိန္သံုးစြဲပါ …

Read More

အပတ္စဥ္ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၁-၂၇ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၂ဝ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္နဲ႔သက္ဆိုင္တာမွန္သမွ်ကိုအဖြဲ႕ႏွင့္ညီညီညာညာလုပ္သင့္တယ္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ မ်ားနဲ႔စကားမ်ားကိန္း ရွိႏိုင္တယ္ ေငြေၾကးအလြန္႕အကြ်ံသံုးမိတာေၾကာင့္ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္တယ္ မလိုအပ္ တာေတြကို ေလ်ာ့ပါ ခ်စ္သူစံုတြဲေတြရွိတဲ့သူေတြအေနနဲ႔မိမိရဲ႕ …

Read More

အပတ္စဥ္ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၁၄-၂ဝ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၂ဝ

တနဂၤေႏြသား/သမီးမ်ား တနဂၤေႏြေန႕ေမြးဖြားတဲ့သူေတြဟာ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ေတြ ဘဝအေျပာင္းအလဲအ သစ္ေတြနဲ႔ၾကံဳ ကိန္းရွိပါတယ္ ဒါေပမဲ့ အထူးသတိထားရမွာကေတာ့ အျခားသူေတြနဲ႔ ယွဥ္လ်င္ …

Read More

ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလ ၇-၁၃ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ၿငိမ္သက္ေနလိမ့္မယ္။ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြမညီမွ်တာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားရဲ႕အခ်စ္ေရးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးမယ္ လူလြတ္မ်ား ဆက္လက္အထီးက်န္ရဦးမယ္။ ယၾတာ : …

Read More

ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ ၃၁ မွ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားမယ္ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္မယ္ ေငြကိုစနစ္တစ္က်စီမံခန္႔ခြဲပါ တရားမဝင္တဲ့နည္းလမ္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးမႈမွန္သမွ်ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ခ်စ္သူရည္းစားရွိသူမ်ား အခ်စ္ခံရလြန္းတာေၾကာင့္မြန္းက်ပ္ရမည္။ ယၾတာ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ ၂၄-၃၀ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ အတိုက္ခံျဖစ္ရမယ္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးေလးစားမႈရွိစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ပါ ေငြေၾကးဥစၥာႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ေႂကြးၿမီမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တယ္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေတာင့္ခံၿပီးရင္ဆိုင္သြားပါက ကံေကာင္းျခင္းေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရမယ္။ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ ၁၇-၂၃ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္ေတြအရင္ကထက္မ်ားၿပီး လက္မလည္ျဖစ္ေနမယ္ လက္တစ္ေလာေငြဝင္လမ္းေပါမ်ားေနတာေၾကာင့္ အျခားအပိုအလုပ္ေတြကို ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ၾကည့္ပါ။ လူလြတ္မ်ားအခ်စ္ေရးကံေကာင္းေနတာေၾကာင့္ မၾကာမီ ခ်စ္သူရလိမ့္မယ္။ ခ်စ္သူရည္းစားရွိသူမ်ား …

Read More