အပတ္စဥ္ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၁-၂၇ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၂ဝ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္နဲ႔သက္ဆိုင္တာမွန္သမွ်ကိုအဖြဲ႕ႏွင့္ညီညီညာညာလုပ္သင့္တယ္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ မ်ားနဲ႔စကားမ်ားကိန္း ရွိႏိုင္တယ္ ေငြေၾကးအလြန္႕အကြ်ံသံုးမိတာေၾကာင့္ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္တယ္ မလိုအပ္ တာေတြကို ေလ်ာ့ပါ ခ်စ္သူစံုတြဲေတြရွိတဲ့သူေတြအေနနဲ႔မိမိရဲ႕ …

Read More

အပတ္စဥ္ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၁၄-၂ဝ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၂ဝ

တနဂၤေႏြသား/သမီးမ်ား တနဂၤေႏြေန႕ေမြးဖြားတဲ့သူေတြဟာ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ေတြ ဘဝအေျပာင္းအလဲအ သစ္ေတြနဲ႔ၾကံဳ ကိန္းရွိပါတယ္ ဒါေပမဲ့ အထူးသတိထားရမွာကေတာ့ အျခားသူေတြနဲ႔ ယွဥ္လ်င္ …

Read More

ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလ ၇-၁၃ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ၿငိမ္သက္ေနလိမ့္မယ္။ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြမညီမွ်တာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားရဲ႕အခ်စ္ေရးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးမယ္ လူလြတ္မ်ား ဆက္လက္အထီးက်န္ရဦးမယ္။ ယၾတာ : …

Read More

ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ ၃၁ မွ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားမယ္ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္မယ္ ေငြကိုစနစ္တစ္က်စီမံခန္႔ခြဲပါ တရားမဝင္တဲ့နည္းလမ္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးမႈမွန္သမွ်ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ခ်စ္သူရည္းစားရွိသူမ်ား အခ်စ္ခံရလြန္းတာေၾကာင့္မြန္းက်ပ္ရမည္။ ယၾတာ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ ၂၄-၃၀ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ အတိုက္ခံျဖစ္ရမယ္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးေလးစားမႈရွိစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ပါ ေငြေၾကးဥစၥာႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ေႂကြးၿမီမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တယ္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေတာင့္ခံၿပီးရင္ဆိုင္သြားပါက ကံေကာင္းျခင္းေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရမယ္။ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ ၁၇-၂၃ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္ေတြအရင္ကထက္မ်ားၿပီး လက္မလည္ျဖစ္ေနမယ္ လက္တစ္ေလာေငြဝင္လမ္းေပါမ်ားေနတာေၾကာင့္ အျခားအပိုအလုပ္ေတြကို ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ၾကည့္ပါ။ လူလြတ္မ်ားအခ်စ္ေရးကံေကာင္းေနတာေၾကာင့္ မၾကာမီ ခ်စ္သူရလိမ့္မယ္။ ခ်စ္သူရည္းစားရွိသူမ်ား …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၁၀-၁၆ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ကိစၥေတြေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္းျဖစ္ရမယ္။ အလုပ္အခြင့္အလမ္းေတြနည္းလာေသာ္လည္း ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေႂကြးၿမီမ်ားကင္းရွင္းမယ္ အခ်စ္ေရးမွာအေသးအမႊားကိစၥမ်ားေၾကာင့္ မၾကာခဏစကားမ်ားရမယ္ ဆိုးရြားပါကအိမ္ေထာင္ကြဲကိန္းရွိတယ္။ ယၾတာ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ ၃ – ၉ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေပါမ်ားမယ္ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္မွာတည္ၿမဲမယ္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအလုပ္ေတြ အတက္အက်ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအခါမ်ိဳးမွာပင္ပန္းရမယ္ ေငြေၾကးအလားအလာေကာင္းမယ္၊ ေငြဝင္လမ္း ေပါမ်ားမယ္ စုေဆာင္းပါ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂ ၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၂၇ – ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္မန္ေနဂ်ာမွသင့္ကို မ်က္စိေဒါင္ေထာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ဖိစီးရမယ္။ စိတ္ေအးေအးထားၿပီးလုပ္ မေပါ့ဆပါနဲ႔ ေငြေၾကးအလားလာေကာင္းမယ္ ေငြဝင္လမ္းေပါမ်ားမယ္။ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၂၀-၂၆ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ၿငိမ္သက္ေနလိမ့္မယ္။ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြမညီမွ်တာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားရဲ႕အခ်စ္ေရးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးမယ္ လူလြတ္မ်ား ဆက္လက္အထီးက်န္ရဦးမယ္။ ယၾတာ အလႈခံပံုးမ်ားတြင္ေငြသားလႈဒါန္းပါ …

Read More