တစ္ပတ္တာ ကံဇာတာေဟာစာတမ္း ၂၇ ဇန္နဝါရီ – ၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၂ဝ

တနဂၤေႏြသား/သမီး အလုပ္အကိုင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္အေပၚသစၥာမရွိသည့္လက္ေအာက္ငယ္သားမွ ျပႆနာဖန္းတီးျခင္း သတိျပဳပါ။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လာဘ္မေကာင္းပါ ေငြရဖို႔ပင္ပင္ပန္းပန္းအလုပ္လုပ္ရ မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ …

Read More

တပတ္တာေဗဒင္ေဟာကိန္း ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီလ ၆-၁၂ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား က်ိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မွန္သမွ် ထြန္းေပါက္မည္ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေနသည့္ ကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး …

Read More

တစ္ပတ္တာ ကံဇာတာ ေဟာစာတမ္း ၁၆ – ၂၂ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၉

တနဂၤေႏြသား/သမီး အလုပ္ရွာေနတဲ့သူေတြ အလုပ္ေျပာင္း အလုပ္ေနရာရာထူးေျပာင္းခ်င္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းဝင္လာမည္ ဒီအခြင့္အေရးကိုလက္လြတ္မခံပါနဲ႔။ ဝင္ေငြျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးတက္ေနမည္ ကံစမ္းျခင္းမွကံထူးကိန္းရွိသည္။ လူလြတ္မ်ားကို ကိုယ္က်င့္စရုိက္တူညီသူ …

Read More

တစ္ပတ္တာ ကံဇာတာ ေဟာစာတမ္း ၉ မွ ၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၉

တနဂၤေႏြသား/သမီး အလုပ္အကိုင္ကံေကာင္းမည္ အလုပ္တာဝန္ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ အလုပ္ရွင္ေက်နပ္ေလာက္သည့္ ရလဒ္ကိုသင္လုပ္ေပးႏိုင္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္ မိသားစုနဲ႔ပတ္သက္သည့္ ထြက္ေငြပိုမ်ားလာမည္။ လူလြတ္မ်ား သင္ခ်ဥ္းကပ္ေနသည့္သူႏွင့္ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာမည္။ …

Read More

တစ္ပတ္တာ ကံဇာတာ ေဟာစာတမ္း ၂ မွ ၈ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၉

တနဂၤေႏြသား/သမီး အလုပ္အကိုင္ကံေကာင္းမည္ လုပ္သမွ်အဆင္ေျပမည္ သင့္ရဲ႕လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ကို အလုပ္ရွင္သေဘာက်မည္ ရာထူးတုိးကိန္းရွိသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးကံေကာင္ေနမည္ ဝင္ေငြအဆက္မျပတ္ရွိေနမည္ အေရအတြက္တိုးပြားလာမည္ ရင္ႏွွွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ …

Read More

၇ ရက္သားသမီး ၁ ပတ္တာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ေအာက္တိုဘာ ၂၅ – ၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၉ ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္ကိုေပါ့ေပါ့ဆဆလုပ္ပါက အလုပ္ထုတ္ခံရႏိုင္ကိန္းရွိတယ္ အရင္ကထက္ပို၍ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ကိုင္ပါ ထြက္ေငြမ်ားၿပီး ၀င္ေငြနည္းမယ္ မိတ္ေဆြအရင္းမ်ားမွ ေငြကိစၥေၾကာင့္ရန္သူျဖစ္ႏုိင္တယ္ ေငြလိမ္လည္ခံရကိန္း …

Read More

တစ္ပတ္တာ ကံဇာတာ ေဟာစာတမ္း ၁၈-၂၄ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ၁၉

တနဂၤေႏြသား/သမီး ဒီသတင္းပတ္မွာ အလုပ္ပင္ပန္းမည္ ထိုင္နားဖို႔အခ်ိန္မရွိေလာက္ေအာင္အလုပ္မ်ားေနမည္ က်န္းမာေရးအထူးဂရုစိုက္ပါ။ ၀င္ေငြထက္ထြက္ေငြမ်ားေနမည္ ေသခ်ာစီမံကိုင္တြယ္ပါ။ စံုတြဲမ်ား သာယာၿပီး သၾကားထက္ခ်ဳိၿမိန္ေနမည္။ …

Read More

တစ္ပတ္တာ ကံဇာတာ ေဟာစာတမ္း ၁၁-၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၉

တနဂၤေႏြသား/သမီး ဒီသတင္းပတ္ကို စိ္တ္ပ်က္ဖြယ္သတင္းပတ္လို႔ေခၚႏိုင္ပါတယ္ အလုပ္ကႏုတ္ထြက္ခ်င္စိတ္ေပါက္ေအာင္ အလုပ္ကိုစိတ္ကုန္ေစတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ႀကံဳေတြ႔ရလိ္မ့္မယ္ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၿပီး ဆံုျဖတ္ပါ။ ေငြေရးေၾကးေရးကံေကာင္းေနမည္ ကံစမ္းလ်င္ကံထူးႏိုင္မည္။ …

Read More

တစ္ပတ္တာ ကံဇာတာ ေဟာစာတမ္း ၄-၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၉

တနဂၤေႏြသား/သမီး ဒီသတင္းပတ္သည္ ဒုကၡေရာက္ကိန္းဆိုက္သည့္ကာလျဖစ္သည္ လုပ္သမွ်အလြဲလြဲအမွားမွားျဖစ္မည္ ကာယစိတ္တႏွစ္ပါးလံုးက်ဆင္းမည္ စိတ္ရွည္ျခင္းကသာျပႆနာေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ ေငြေရးေၾကးေရးအထြဋ္အထိပ္ေရာက္မည္ ေငြေၾကးရႊင္မည့္အျပင္ ကံစမ္းရာကေနကံထူးကိန္းရွိသည္။ …

Read More

တစ္ပတ္တာ ကံဇာတာ ေဟာစာတမ္း ၂၈ ေအာက္တိုဘာ – ၃ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၉

တနဂၤေႏြသား/သမီး အလုပ္အကိုင္အဆင္ေျပမည္ အတားအဆီးအနည္ငယ္ရွိမည္ ေအးေအးေဆးေဆးေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ ေငြေရးေၾကးေရးေျပလည္မည္ အထစ္အေငါ့မရွိပါ မထင္မွတ္ဘဲလာဘ္၀င္ကိန္းရွိသည္။ လူလြတ္မ်ား လာေရာက္ခ်ဥ္းကပ္သူမ်ားတသဲသဲရွိေနမည္ အခ်ိန္ယူၿပီးအကဲခတ္ပါ။ …

Read More