၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၆-၁၂ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ေျပာင္းလဲတိုးတတ္ကိန္းရွိတယ္ သို႔ေပမယ့္ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလိမ္လည္ခံရႏိုင္တာေၾကာင့္ အလုပ္အေပၚမွာ အားရံုစူးစိုက္မႈရွိဖုိ႔လိုမယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုနဲ႔ပူးတြဲလုပ္ကိုင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မယ္ လူလြတ္မ်ားခရီးထြက္ျခင္းက …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၂၉ – ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္ကိစၥမ်ားကို ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္စြာလုပ္ကိုင္ရမယ္။ အလုပ္ေၾကာင့္စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ရမယ္ ထြက္ေငြမ်ားၿပီး ဝင္ေငြနည္းမယ္ သို႔ေပမယ့္လည္း ေငြအစုအလုိက္အၿပဳံလိုက္ဝင္ကိန္းရွိတယ္ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၂၂-၂၈ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႀကီးအကဲမ်ားမွယံုၾကည္အားထားမႈရရွိလိမ့္မယ္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အလုပ္ကို ဆြဲဆြဲၿမဲၿမဲလုပ္ကိုင္ သြားပါကအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ႀကံဳႀကိဳက္ရမယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိမယ္ မိသားစုကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမယ္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမယ္။ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၁၅-၂၁ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဖၚကုိင္ဘက္မ်ားရဲ႕တစ္ယူသန္စိတ္ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က် ရွိမယ္ သို႔ေသာ္ေငြကိုမသံုးဆြဲခင္ႀကိဳတင္စီမံခန္႔ခြဲထားပါ။ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား စိတ္ခ်င္းမတူတာေၾကာင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၈-၁၄ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုႏွင့္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ၿပီး ခန္႔မွန္းရခက္ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ရာခက္ခဲရလိမ့္မယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိေသာ္လည္းမစုမေဆာင္းမိျဖစ္မယ္ အခ်စ္ေရးအတားအဆီးမ်ား ရွိတာေၾကာင့္ အထီးက်န္ရဦးမယ္။ ယၾတာ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၁-၇ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အထင္မွတ္ထားပဲ အလုပ္ေျပာင္းကိန္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရကိန္းရွိတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရွိပါေစ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မမွ်တတာေၾကာင့္ မစုမိမေဆာင္းမိျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးမည္မဟုတ္ပါ လူလြတ္မ်ား …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ေမလ ၂၅ – ၃၁ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားမယ္ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္မယ္ ေငြကိုစနစ္တစ္က်စီမံခန္႔ခြဲပါ တရားမဝင္တဲ့နည္းလမ္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးမႈမွန္သမွ်ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ခ်စ္သူရည္းစားရွိသူမ်ား အခ်စ္ခံရလြန္းတာေၾကာင့္မြန္းက်ပ္ရမည္။ ယၾတာ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ေမလ ၁၈-၂၄ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမည္။ ေရြးခ်ယ္စရာအလုပ္ ေတြမ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ရလက္ေနမည္ ေငြေၾကးအတည္တက်ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေငြကိုခ်င့္ခ်ိန္သံုးစြဲပါ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ေမလ ၁၁-၁၇ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အဆင္ေျပမည္ မထင္ေပၚေသာ္လည္း အသင့္အတင့္တိုးတက္ေအာင္ျမင္မည္ ေနာက္ကြယ္မွကူညီမယ့္သူ အၿမဲရွိေနမည္။ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ အသံုးအျဖဳန္းႀကီးတာေၾကာင့္ မစုမေဆာင္းမိျဖစ္ေနမည္ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ေမလ ၄-၁၀ ရက္ထိ

တနလၤာသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ကိန္းရွိတယ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးမၾကာခနထြက္ရမည္။  ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံျခင္းမွ ေငြအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ဝင္မည္။ ေငြေၾကးအဆင္ေျပဟန္ရွိေသာ္လည္း ေငြမတည္ၿမဲျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္ …

Read More