ျမန္မာ လာအိုနဲ႔ကေမၻာဒီးယားလုပ္သားမ်ားအတြက္ဘယ္လိုအေျဖထြက္မလဲ? ထုိုင္းအစုိးရမွအစည္းအေ၀းက်င္းပၿပီးအေျဖရွာေန

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ျမန္မာ လာအိ္ုနဲ႔ကေမၻာဒီးယားလုပ္သားေတြရဲ႕ဗီဇာသက္တမ္း ကုန္ဆံုးမယ့္ကိစၥနဲ႔ MOU ျပဳလုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးထုိင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားကေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ …

Read More

Myanmar Live သတင္းစာဂ်ာနယ္ရဲ႕ အခမဲ့ရယူႏုိင္တဲ့ေနရာ

စက္ရုံအလုပ္ရုံ – Thaveevong Industry – Inteqc Group International Section – …

Read More