“စီႀကံဳးေက်ာင္း” ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းအႀကီးဆံုးျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

လာမယ့္ ၁၉ ရက္ေန႔ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏အထြပ္အျမတ္ထားေသာ တပါင္းလျပည့္ေန႔ျဖစ္တာေၾကာင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံအစိုးရဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ၄င္းေန႔ထူးေန႔ျမတ္၌ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ဆို၍ ျမန္မာႏိုင္ငံနည္းတူ …

Read More

Myanmar Live သတင္းစာဂ်ာနယ္ရဲ႕ အခမဲ့ရယူႏုိင္တဲ့ေနရာ

စက္ရုံအလုပ္ရုံ – Thaveevong Industry – Inteqc Group International Section – …

Read More