ဘတ္ ၃၀၀ ထဲနဲ႔သဘာ၀ရႈခင္းေတြရွဴစားရင္းကုသိုလ္ျပဳခြင့္ပါရမယ့္!!! “ဘန္ကရေက်ာက္”

စေန-တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာဘယ္ကိုအလည္သြားရင္ေကာင္းမလဲ ပိုက္ဆံလည္းမရွိ တစ္ေယာက္က ဘုရားဖူးသြားမယ္  ေနာက္တစ္ေယာက္ကသဘာ၀ခရီးထြက္ခ်င္တယ္    အျမင္မတူေတာ့ “ဘယ္မွမသြားျဖစ္ဘူး” ဟုတ္လား ဒီလိုညိႈလို႔မရတဲ့ျပႆနာကို Myanmar …

Read More

Myanmar Live သတင္းစာဂ်ာနယ္ရဲ႕ အခမဲ့ရယူႏုိင္တဲ့ေနရာ

စက္ရုံအလုပ္ရုံ – Thaveevong Industry – Inteqc Group International Section – …

Read More

ေဆးအေရာင္းဆုိင္ အိမ္ေဖာ္အလုိရွိသည္

  အရည္အခ်င္း ကရင္ရွမ္းပအုိ႔ဝ္ႏွင့္အျခားျမန္မာတုိင္းရင္းသူမ်ား မိန္းကေလးအသက္20 ႏွစ္အထက္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ဘူးသည့္အေတြ႔အၾကဳံရွိရမည္ အိမ္ေဖာ္ျဖစ္သည့္အတြက္လူလြတ္(သုိ႔)အိမ္ေထာင္ရွိသူျဖစ္ပါကအလုပ္ရွင္၏ေနအိမ္တြင္တည္းခုိေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ခင္ပြန္းခြင့္ျပဳေပးသူျဖစ္ရမည္ အေတြ႔အၾကဳံအေပၚမွာမူတည္ျပီးလစာေပးမည္၊ 2 ႏွစ္အထက္အေတြ႔အၾကံဳမရွိဖူးပါကလစာ9,000 …

Read More